Tilbud til børnefamilier
Par-tjek

Par-tjek

Et par-tjek er et eftersyn af parforholdet, hvor man gennem et onlinespørgeskema og to samtaler får sat fokus på styrker og svagheder i sit parforhold. Parret får desuden en feedback med fokus på, hvad de kan gøre for at tage hånd om deres udfordringer.

Man kan sammenligne par-tjek med et tandlægeeftersyn. Parret behøver ikke nødvendigvis at have problemer, men blot et ønske om at forebygge en negativ udvikling i parforholdet.


Rammer og indhold i Par-tjek

Parret udfylder hver for sig et online spørgeskema, som sendes til par-tjek vejlederen. Parret kommer herefter til to samtaler på halvanden time. I den første samtale undersøges parrets styrker og ressourcer samt deres bekymringer og udfordringer.

På baggrund af dette gives der i den anden samtale feedback på både det positive og udfordringerne, og der tales om, hvordan parret kan tackle deres udfordringer på en god måde. Parret modtager en personlig feedbackrapport, som er et redskab til at arbejde videre med forholdet derhjemme.

Par-tjekket følges op af to samtaler, hvor en brobygger kommer på besøg og hjælper parret med at arbejde videre med de aftaler og den nye viden, de fik ved samtalerne.


Baggrunden for Par-tjek

Par-tjek er udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Selve konceptet er blevet til på baggrund af teori og erfaring med parterapi. Det er efterprøvet i et ambitiøst forskningsprojekt med 233 deltagende par i årene 2013-2016. Læs mere om forskningsprojektet her.

Alle par-tjekvejledere hos Folkekirkens Familiestøtte er certificerede hos Center for Familieudvikling.


Noget for dig?

Hvis du tænker at par-tjek er noget for dig og din partner, så kontakt den lokale koordinator eller udviklingskonsulent og par-tjek vejleder Lisbeth Andreassen Ryelund på tlf.nr. 30 33 50 02 eller mail liar@km.dk.