Tilbud til børnefamilier
Forældreven i hjemmet

Forældreven i hjemmet


Folkekirkens Familiestøtte tilbyder almindelige børnefamilier støtte i hjemmet via en frivillig forældreven. En forældreven støtter forældre, der ønsker hjælp til at klare udfordringer, der går ud over børnenes trivsel.


Hvem kan få hjælp?

Langt de fleste familier oplever i perioder, at hverdagen som familie er udfordrende, og at det kan være svært at få skabt en god hverdag med overskud, gode rutiner, nærvær og glæde. Her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne træde til med forældrevenner, der støtter forældre i at skabe en god hverdag, når det brænder på.

Støtten tilbydes alle familier med børn mellem 0-17 år uanset politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, der har så store udfordringer, at det er kommunen, der skal hjælpe familien gennem serviceloven.


Hvad kan man få hjælp til?

Støtten kan blandt andet bestå af:

  • Drøftelser om opdragelse og værdier, som forældrene ønsker en forældrevens syn på
  • Støtte til at etablere nye rutiner i hverdagen, som f.eks. morgenrutiner, sundere kost, at stille krav til børnene, eller hvad familien oplever som et problem og ønsker støtte til
  • Hjælp til bedre dialog mellem forældre og børn eller forældrene imellem
  • Støtte til forældre i at hjælpe børnene med lektier
  • Støtte forældre i at sørge for, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter
  • Hjælp til overblik over udgifter i forhold til indtægter
  • Støtte til at finde aflastningsmuligheder og netværksdannelse
  • Støtte til børn og voksne ved skilsmisse eller andre livsomvæltende begivenheder

Ovenstående er ikke en udtømmende liste over ting, vi kan støtte familier i. Det er op til forældrene at vurdere, hvad de har behov for. Intet problem er for lille, hvis forældrene oplever det som et problem og føler, at det går ud over børnenes trivsel.

Læs cases, hvor familier har fået støtte af en forældreven

Sådan foregår hjælpen

Det er vigtigt at pointere, at forældrevennen ikke løser opgaver for forældrene, men sammen med forældrene. Hjælpen bygger på hjælp til selvhjælp. For eksempel yder vi ikke lektiehjælp til børn, men vi støtter gerne forældre i at skabe rutiner omkring lektielæsningen og guider til, hvordan forældrene kan gribe lektielæsningen an.

Meningen er, at den frivillige efter en periode trækker sig ud af familien igen, når forældrene har fået løst de udfordringer, de ønskede hjælp til.

Hvor meget tid, forældrevennen bruger i familien, vil være afhængigt af de udfordringer, familien ønsker hjælp til. Det kan være alt fra en time hver anden uge til flere timer flere gange om ugen. Det aftales med den lokale koordinator.

Vi kommer ikke med en mission om at bestemme, hvordan hverdagen i familien skal se ud. Tværtimod lytter vi til forældrene og går kun ind i de problemstillinger, forældrene selv ønsker hjælp til.

 

Hvem er de frivillige?

Den frivillige forældreven er godkendt af Folkekirkens Familiestøtte, har været på et frivilligkursus og har en ren straffe- og børneattest. Derudover er forældrevennerne almindelige mennesker, der har lyst til at støtte en børnefamilie i at opnå en bedre trivsel i hverdagen.

Forældrevennen har ikke en bestemt alder, køn eller uddannelse, men støtter familier ud fra hver deres særlige kompetencer.

Det er koordinatoren, der efter en grundig snak med forældrene, finder frem til lige den forældreven, der passer til familien og de udfordringer, de ønsker at arbejde med.


Hvordan får jeg en forældreven?

Hvis du kunne tænke dig at få en forældreven eller høre mere, så kontakt den lokale koordinator, som du finder kontaktoplysninger på her.

Koordinatoren vil herefter aftale et besøg, hvor I snakker om, hvilke udfordringer, du og din familie ønsker hjælp til. Herefter finder koordinatoren en forældreven, som passer til din familie, og som kan støtte dig i netop dine udfordringer.

Ved første møde deltager koordinatoren og sørger for, at det er helt klart, hvad forældrevennen skal støtte jer i. Vi er meget opmærksomme på, at det er dig, der byder indenfor i dit hjem, og at støtten sker med respekt for dig og dine værdier og ud fra dine ønsker. Koordinatoren følger løbende op på, om du får den støtte, du har brug for.


Læs om hvordan vi behandler de oplysninger du giver os