Nyheder
Nyheder

Rosende ord til reception i Aarhus

Onsdag d. 16. august 2017 afholdt Aarhus Vestre Provsti reception i Brabrand Sognegård i anledning af, at de er blevet en del af Folkekirkens Familiestøtte. Der var rosende ord fra alle sider

Skoleleder på Egebakkeskolen Lisbeth Andersen var meget positiv over for at der er brug for Folkekirkens Familiestøtte

”Den dag, jeg åbnede mailen fra Lise fra Folkekirkens Familiestøtte, var det som at få en gave. Som at få en appelsin ned i min turban”, sagde Lisbeth Rasmussen, skoleleder på Egebakkeskolen i Aarhus i sin tale til receptionen. Koordinator Lise Møller Nissen havde kontaktet skolelederen for at informere om, at Folkekirkens Familiestøtte nu også støtter familier i Aarhus Vestre Provsti, hvor Egebakkeskolen ligger.

Lisbeth Rasmussen fortalte, at hun møder mange familier, som er i Folkekirkens Familiestøttes målgruppe, og som vil kunne have stor hjælp og glæde af støtte. Både Lisbeth Rasmussen og rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Thomas Medom lagde vægt på, at Aarhus har manglet et tilbud, hvor almindelige familier kan få støtte til mindre udfordringer.

Provst i Aarhus Vestre Provsti, Esben Andersen, fortalte, at provstiet længe havde ønsket at gøre noget for børnefamilier. Han roste Aalborg Stift for etableringen af Center for Folkekirkens Familiestøtte og tilkendegav, at ledelse, struktur, indhold og målgruppe for Folkekirkens Familiestøtte gjorde det tillokkende at blive en del af centeret.

At samarbejdet er til glæde for både folkekirken og kommunen gav både biskop for Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen og rådmand Thomas Medom udtryk for. Biskoppen understregede at: ”samarbejdet mellem kommunen og Folkekirkens Familiestøtte er en af de store frugter, vi har høstet”.  Han kaldte Folkekirkens Familiestøtte ”et godt ambitiøst projekt”.

Koordinator i Aarhus Vestre Provsti Lise Møller Nissen begyndte arbejdet i Aarhus i april 2017. Hun er allerede godt i gang med at informere om projektet, og de første familier og frivillige er i gang.

”Jeg har mødt opbakning til Folkekirkens Familiestøtte alle steder, jeg er kommet” fortæller Lise Møller Nissen og fortsætter: ”Fremmødet i dag og de mange rosende ord fra forskellige interessenter er blot med til at understrege, at det er et vigtigt projekt, vi har gang i.”

Hun håber, at receptionen og den positive medieomtale i anledning af denne gør, at kendskabet til Folkekirkens Familiestøtte er blevet større, så flere familier i Aarhus kan få glæde af det gode tilbud, og at interesserede frivillige tager kontakt til hende.

Provst i Aarhus Vestre Provsti Esben Andersen, koordinator i Aarhus Vestre Provsti Lise Møller Nissen og leder af Folkekirkens Familiestøtte Leif Sondrup

Også medierne har interesseret sig for Folkekirkens Familiestøttes opstart i Aarhus. Læs her hvad Aarhus Stiftstidende, Lokalavisen og Aarhus Onsdag har skrevet om projektet.