Nyheder
Nyheder

Provstier samarbejder om Folkekirkens Familiestøtte over stiftsgrænse

Hadsund og Hobro-Mariager Provstier ligger i hvert sit stift, men er alligevel gået sammen om ansættelsen af en koordinator til Folkekirkens Familiestøtte. De to provstier dækker Mariagerfjord Kommune, og kommunen er glad for, at tilbuddet til børnefamilierne dækker hele kommunen 

Provst i Hadsund Provsti og formand for Folkekirkens Familiestøttes bestyrelse Carsten Bøgh Pedersen, koordinator Lone Bøgh samt provst i Hobro-Mariager Provsti Jørgen Pontoppidan.

”Det er første gang, at to provstier, som går over en stiftsgrænse, går sammen om at finansiere et projekt, som er ejet af menighedsrådene,” fortæller provst i Hadsund Provsti Carsten Bøgh Pedersen, som også er formand for Folkekirkens Familiestøttes bestyrelse. Samarbejdet startede d. 1. december, hvor Folkekirkens Familiestøtte ansatte koordinator Lone Bøgh til at dække de to provstier.

”Hvis Folkekirkens Familiestøtte skal være i Mariagerfjord Kommune, så synes vi, at vi skal dække hele kommunen. Vi har ikke i det daglige så meget samarbejde imellem vores to provstier, men lige præcis her er det godt, at vi deles om en fælles koordinator”, supplerer Jørgen Pontoppidan, som er provst i Hobro-Mariager Provsti.  

I kommunen er man glade for at Folkekirkens Familiestøtte nu dækker hele kommunen. Formand for Udvalget for børn og familie i Mariagerfjord Kommune Svend Madsen siger: ”Det er et flot initiativ, og jeg ved, at der er brug for Folkekirkens Familiestøtte. De problematikker I snakker om, de er bestemt ikke ukendte for os. Den stærke side er, at I kan hjælpe nogen, som vi ikke møder. Det er rigtig godt.” 

Den nyansatte koordinator Lone Bøgh er glad for opbakningen. Hun understreger, at hun går ind i arbejdet med ydmyghed og respekt for de familier, der ønsker støtte. Hun sammenligner støtten med den nabohjælp, hun selv oplevede i sin barndom i en lille landsby. ”Vi har på mange måder fjernet os fra nabohjælpskulturen. Folkekirkens Familiestøttes tilbud er et godt bud på at nærme os igen.” 

Fra sit tidligere arbejde som lærer og inklusionsvejleder ved Lone Bøgh, at der er brug for Folkekirkens Familiestøtte i Mariagerfjord kommune: ”Gennem mit lærerarbejde har jeg ofte oplevet familier, som har efterspurgt en ekstra håndsrækning. Børnefamilierne kan være under stort pres af mange forskellige årsager. Det kan være en udfordring at få det hele til at lykkes i hverdagen, og når det sker, vil vi gerne støtte forældrene.”