Nyheder
Nyheder

Nyt kursus for skilte forældre med fokus på det gode samarbejde

Fraskilte forældre, der bor i de provstier, som er medejere af Folkekirkens Familiestøtte kan nu få redskaber til at forbedre samarbejdet og få fokus på deres børns behov

"Forældres samarbejde efter en skilsmisse er afgørende for deres børns trivsel”, fortæller souschef i Folkekirkens Familiestøtte Lisbeth Andreassen Ryelund, som er underviser på Folkekirkens Familiestøttes nye kursus for skilte forældre, som afholdes flere steder i foråret 2018.

Med det nye kursustilbud vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte fraskilte forældre i at skabe de bedste rammer for forældrenes samarbejde om deres fælles børn.

Kursus kan give bedre samarbejde mellem fraskilte forældre
Kursuskonceptet, som hedder KIFF, står for Kursus i Fælles Forældreansvar, og er udviklet af Center for Familieudvikling, som har tilbudt det til fraskilte forældre siden 2010. En evaluering fra 2015 (Center for Familieudvikling) viste, at:

•84 pct. af deltagerne på kurserne oplevede et bedre samarbejde efter kurset

•86 pct. fik større viden og forståelse for børnenes reaktioner og behov

•75 pct. oplevede, at de bedre kunne mestre bruddet efter kurset

”Vi har valgt KIFF-formatet til vores kurser, fordi det bygger på faglig viden og samtidig giver forældrene konkrete redskaber, de kan bruge i hverdagen, ” fortæller Lisbeth Andreassen Ryelund.

Første gang folkekirken tilbyder KIFF-kursus
”Så vidt jeg ved, er det første gang, der afholdes KIFF-kurser i en folkekirkelig sammenhæng. Center for Folkekirkens Familiestøtte har valgt at tilbyde KIFF kurser, fordi det giver god mening at række hånden ud til forældre, der kan have svært ved at tage godt nok vare på deres børn, når de selv står i en sårbar situation, ” siger Lisbeth Andreassen Ryelund.

Kurset hjælper med at sætte de nye roller på plads
KIFF-kurset er målrettet forældre med fælles børn, der er gået fra hinanden, uanset om forældrene har været gift eller ikke. Både forældre, der samarbejder godt om deres fælles børn og forældre, der har et højt konfliktniveau kan have glæde af kurset. Man deler ikke personlige oplysninger med de andre forældre på kurset.

Det overordnede formål er at give forældre viden, inspiration og redskaber til at tage godt vare på deres barn efter skilsmissen og til at skabe et godt forældresamarbejde med udgangspunkt i barnets behov. De to forældre kan deltage sammen på kurset, men det er også muligt at deltage alene, hvis kun den ene part ønsker at tage kurset.

”Kurset kan være med til at hjælpe med den proces, det er at sige farvel til hinanden som partnere og kærester og samtidig sige goddag til hinanden som samarbejdende forældre, ” siger Lisbeth Andreassen Ryelund.

Kurset udbydes første gang af Folkekirkens Familiestøtte over 4 aftener i Brabrand fra d. 15. januar 2018. Underviserne på det første kursus er souschef i Folkekirkens Familiestøtte Lisbeth Andreassen Ryelund, som også er uddannet psykoterapeut og er KIFF-certificeret samt KIFF-certificeret psykolog Bodil Kappelgaard.

Læs mere om KIFF-kurset

Find aktuelle kurser