Nyheder
Nyheder

Forældres indbyrdes forhold er afgørende for børns trivsel og udvikling

Et nyt britisk forskningsprojekt understreger, at Folkekirkens Familiestøttes arbejde med at støtte forældre er vigtigt. Forældres konflikter har nemlig stor betydning for børn på både kort og lang sigt. 


Forældre, der skændes højlydt, larmende tavshed og skulende blikke mellem forældre ved aftensbordet, og skilte forældre, der ikke formår at samarbejde om deres børn. Det kan give børn både psykiske og fysiske problemer, der rækker langt ind i voksenlivet.

Det viser et nyt britisk forskningsprojekt, som Center for Børneliv har gennemgået. Studiet viser, at forældres konflikter har stor betydning for deres børns trivsel, og det gælder både i familier, hvor forældrene bor sammen og i familier, hvor forældrene er skilt.

Undersøgelsen viser, at børn kan opleve indadvendte reaktioner som sorg, tilbagetrækning og depression og udadvendte reaktioner som aggressiv, forstyrrende eller anti-social adfærd.  Samtidig kan længerevarende forældrekonflikter udløse fysiske stressreaktioner i form af hovedpine, søvnproblemer og reduceret vækst hos børnene.

På lang sigt ser det ud til, at forældrenes interne konflikter kan påvirke børn til selv at få konfliktfyldte parforhold og generelt forringe deres livschancer, for eksempel i forhold til uddannelsesniveau. Blandt andet på grund af den stress, børnene oplever i hjemmet, som bør være deres trygge base.

Resultaterne taler for sig selv. Der er god grund til at arbejde for, at forældres konfliktniveau bliver lavere, og det understreger, at Folkekirkens Familiestøtte laver et vigtigt stykke arbejde, når vi støtter forældre.

Forældrene er de vigtigste personer i et barns liv, og netop derfor fokuserer Folkekirkens Familiestøtte på at støtte forældrene frem for at give hjælp direkte til børnene. Ved at støtte forældrene kan vi nemlig hjælpe børnene bedst muligt på både kort og lang sigt.

Det, at forældre har indbyrdes konflikter, medfører ikke, at det offentlige automatisk går ind og hjælper forældrene. Forældrenes forhold til hinanden er et privat anliggende, men forældre kan selv bede om støtte til netop dette hos Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøttes forældrevenner, som er godkendte frivillige, kan komme i hjemmet og støtte forældre i deres forældrerolle. Forældrevennen kan blandt andet støtte forældrene i at løse både indbyrdes konflikter og konflikter med børnene, som også kan være en følgevirkning af forældrenes konflikter.

Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte forældre direkte hjælp til deres indbyrdes forhold i form af forskellige kurser.

PREP: Kommunikationskursus til par, der er et tilbud til par med fælles eller sammenbragte børn, som giver par nye redskaber til god kommunikation og konfliktløsning i parforholdet.

Partjek, som også er et tilbud til par med fælles eller sammenbragte børn, der ønsker at få lavet et tjek af deres parforholds styrker og svagheder.

KIFF: Samarbejdskursus til skilte forældre, der ønsker fokus på et godt samarbejde om fælles børn.


Du kan se vores aktuelle kurser her, og finde kontaktoplysninger på din lokale koordinator her, som kan hjælpe dig videre i forhold til at få støtte fra os.


Læs artiklen fra Center for Børneliv her og find det originale forskningsprojekt her.