Bliv frivillig
Frivillig brobygger

Frivillig brobygger

til kurser for par og skilte

Som brobygger til PREP-kurser, Par-tjek og KIFF-kurser skal du besøge parrene og forældrene i hjemmene og lave 1-2 opfølgende strukturerede samtaler, for at følge op på de aftaler parrene har lavet på kurserne og Par-tjek.

Al erfaring viser, at man meget ofte falder tilbage i hverdagens vaner, når man er færdig med et kursus. Brobyggerens rolle er at støtte og bakke op om processen efter kurset.

Samtalerne følger et interviewskema, som er udarbejdet på forhånd. Det er ikke terapi, men opfølgende samtaler på baggrund af kurset. Du klædes på til opgaven med et 4 timers kursus i forløbene.


Ønsker og krav til dig som frivillig

Som brobygger er det nødvendigt, at du har en faglig baggrund, og er fortrolig med strukturerede samtaler. Det kan være erfaring som sagsbehandler, psykolog eller andet relevant. Det er vigtigt, at du har en professionel tilgang til samtalerne.

Du skal have lyst/mod til besøg i private hjem og afholde professionelle samtaler, der fokuserer på parrenes udfordringer med at videreføre de metoder, de har lært under kurset.

Du binder dig kun til at gennemføre de 1-2 to samtaler med det enkelte par, og du aftaler med konsulenten, hvornår og hvor mange par du har mulighed for at hjælpe.


Det får du som frivillig

  • Mulighed for at gøre en forskel for børnefamilier
  • Kurser og supervision
  • Erfaring med at arbejde med par og skilte

Hvordan kommer jeg i gang

Ønsker du at blive frivillig brobygger eller høre mere, så kontakt en af vores konsulenter: 

Nordjylland: Dorthe Kjærgaard på tlf.nr. 21 59 66 16 eller mail dokj@km.dk

Midtjylland: Kirsten Greibe, tlf. 21 78 78 03, mail king(a)km.dk

eller den lokale koordinator, som du finder kontaktoplysninger på her.


Du bliver inviteret til en samtale med henblik på at høre om dine tanker, forventninger og motivation for at blive frivillig brobygger. Herefter inviteres du til et 4 timers kursus, hvor du får kendskab til de kurser og forløb, du skal følge op på med samtaler.

Efterfølgende vil du og konsulenten have en opfølgende samtale, hvor I afklarer, om der er grobund for et samarbejde. I underskriver begge en samarbejdsaftale, som naturligvis forudsætter en ren straffeattest.

 

Det er muligt at have andre opgaver som frivillig samtidig med brobygger-rollen. Læs mere om opgaverne som frivillig forældreven og frivillig vejleder.