Religionspædagogik
Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov er et indsatsområde, som stiftet forsøger at styrke gennem særlige kurser og en økonomisk indsats.  

Der er nu ansat flere kvoteansatte præster i flere af stiftets provstier. Disse skal hjælpe kolleger med at løfte opgaven eller selv tage de mini- og konfirmandhold, der måtte være i provstiet.

Inden for området findes også et særligt netværk bestående af ca. 30 præster, som er med til at finde på nye tiltag og vedtage hvilke kurser, der er behov for. 

Årlig gudstjeneste for botilbud
Et udvalg arbejder på at skabe en fast tradition med en årlig gudstjeneste for udviklingshæmmede. Den første gudstjeneste var i Budolfi Kirke i september 2016.

Se tv-indslag fra TV2 Nord:

LÆS OGSÅ: Høstgudstjeneste for udviklingshæmmede

Konference: De særlige behov
Kirkens undervisning må rette sig mod alle børn og unge – også alle med særlige behov. Men hvad er det særlige, når det gælder relation, kontakt og mødet med dem? Og hvad er det særlige, når det gælder de pædagogiske tilgange i planlægning og udfoldelse af undervisning og forberedelse. Konferencen er praksis-orienteret med fokus på de fælles træk og formidlingstilgange i kirkens specialundervisningen på tværs af forskellige diagnoser og særlige behov. Indbydelsen vil derfor være relevant for både præster, kirke- og kulturmedarbejder og andre, der arbejder med området eller ønsker inspiration i tilrettelæggelse af forløb med børnekonfirmander, konfirmandforberedelse og inklusion på almenhold.

Konferencen finder sted den 17. maj i Folkekirkens Hus og er arrangeret i samarbejde mellem religionpædagogisk stiftskonsulent Anna Døssing Gunnertoft og konsulent ved Aalborg Budolfi Provsti Benny Vindelev.

Mere information og tilmelding til konferencen: De særlige behov 

Undervisning af elever fra specialskoler eller -klasser
Et netværk bestående af kirkelige undervisere mødes en gang årligt til sparring, ideudveksling og faglig opkvalificering gennem oplæg fra ressourcepersoner inden for specialpædagogik. 

Stiftsnetværk for mennesker med særlige behov
Der er etableret et stiftsnetværk med en til to repræsentanter fra hvert provsti. Netværket arbejder på at styrke området. Fremadrettet kommer kurser og initiativer til at ligge i dette regi. Læs mere om stiftsnetværket her

Laura Håkonsson, sognepræst i Skørping-Fræer er koordinator og kan kontaktes på tlf. 61 22 37 79 og email laha@km.dk


Kontakt

Anna Døssing Gunnertoft
Religionspædagogisk stiftskonsulent
Tlf: 61 30 80 25
Mail: adje@km.dk