Religionspædagogik
Konferencer, kurser, uddannelse og supervision

Konferencer, kurser, uddannelse og supervision

Der oprettes løbende konferencer, kurser, undervisnings-tilbud samt grupper for netværk og supervison. Kontakt den religionpædagogiske konsulent for mere info.

Kateketikprojekt
Aalborg Stift tilbyder supervision og vejledning til alle nyordinerede præster. Det er kke obligatorisk.

Netværksgruppe om konfirmandforberedelsen
Pt. med 15 præster fra hele stiftet. Bruges til udveksling af idéer, udfordringer, glæder mv. Gruppen består af såvel erfarne som helt nye præster, og der kommer løbende flere til. Der afholdes 4 møder årligt. Desuden tilbydes kurser skræddersyet til gruppernes behov og arbejdsområder.  

Netværksgrupper for præster
Inspiration, sparring og skræddersyede kurser.

Gymnasiepræster 
Netværksgruppe og sparring.

Kirkekulturmedarbejdere
ERFA-grupper, undervisning og sparring.

Pædagogisk vejledning
Generel pædagogisk vejledning for alle stiftscentralens pædagogiske materialer.


Aktuelt

Der findes pt. ingen begivenheder


Kontakt

Anna Døssing Gunnertoft
Religionspædagogisk stiftskonsulent
Tlf: 61 30 80 25
Mail: adje@km.dk