aalborgstift.dk
Ordination i Budolfi Kirke

Ordination i Budolfi

Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.00 foretager biskop Henning Toft Bro ordination i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke. 

Ordinand er: 

Cand.theol. Mette Dencher, der bliver ansat som kirkebogsførende sognepræst i pastoratet Flade, Bjergby, Sundby og Skallerup pr. 1. september. 

56-årige Mette Dencher er oprindeligt fra Odense, bestod teologieksamen i Århus i 1998 og tog Pastoralseminariet, men søgte ikke embede umiddelbart efter. I stedet tog hun nogle år på Diakonhøjskolen og blev dernæst ansat i Kirkens Korshærs varmestue i Odense. Herefter fulgte en uddannelse som social- og sundhedsassistent, flere års arbejde i faget samt som vejleder og underviser på Social-og Sundhedsskolen i Middelfart.

Tanken om præsteembedet ville dog ikke slippe, og til september flytter Mette Dencher ind i præstegården i Flade efter indsættelse i Skallerup Kirke d. 1. september ved provst Mette Moesgaard Jørgensen.

Alle er velkomne til at deltage i ordinationen i Budolfi Kirke.