Fortsæt til hovedindholdet
Til dig, der arbejder professionelt med sorg
Kommende webinarer

Kommende webinarer

Læs mere om kommende webinarer her.

Fredag den 24. marts 2023 kl. 9.00 – 10.00

Webinar ved Elisabeth Rokkjær Hammer, Cand. Teol., Master i Sjælesorg.

Hospitalspræst ved Palliativt Team og Børne og Unge Palliativt Team, Odense Universitets Hospital.

Tema: Hvorfor skal min mor dø ? Hvordan taler vi med børn om døden?

Forskning og erfaring viser, at børn tumler med mange eksistentielle og åndelige tanker, følelser og overvejelser. Studier viser desværre også at en del børn føler sig alene med deres erfaringer, tanker og følelser. Dette oplæg vil give et bud på, hvordan vi bedst kan møde og tale med børn, som konfronteres med døden. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNmZTQwZDctZGYwYy00ZWY1LTk3ZDgtYWViOWZiM2QzZGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78%22%2c%22Oid%22%3a%226bccc499-5b47-4f33-81c6-d357ca13f6b2%22%7d

 

Fredag den 28. april 2023 kl. 9.00 – 10.00

Webinar ved Peter Nejsum, sognepræst i Brønshøj, Kbh., kursusleder på FUV-kurset ”At fortælle sit liv – krydsfeltet mellem narrativ psykologi, litteratur og pastoralteologi.”

TEMA: "At fortælle sit liv"

En af de afgørende momenter i sorggruppearbejdet er at forandre historien om tabet til en fortælling om det andet menneskes liv, som man fik del i, og som man bærer med sig. Peter Nejsum vil med indsigter fra den narrative psykologi og autobiografisk litteratur komme med bud på, hvordan man kan hjælpe den forandring på vej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIzOGQwMjItZGM4NS00ODNlLTkxNzQtNWFmMDdhZGNjZWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78%22%2c%22Oid%22%3a%226bccc499-5b47-4f33-81c6-d357ca13f6b2%22%7d

 

Tilmelding til sorggruppekonsulent i Aalborg Stift Tabitta Flyger på TAF@km.dk

Del gerne i jeres netværk, der har interesse for arbejdet med sorggrupper og sjælesorg.