Presse og Kommunikation
Presse og Kommunikation

Presse & Kommunikation

Presse & Kommunikation er en forening dannet af stiftets 14 provstier.

Presse & Kommunikation er et samarbejde mellem samtlige provstier og Stiftsøvrigheden i Aalborg Stift. Se vedtægt for samarbejdet her

Samarbejdet ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Der er ansat medarbejdere til at varetage den daglige drift. Organisationen har til huse i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.

Presse & Kommunikation har til formål:

  • at styrke kendskabet til og forståelsen for folkekirkens virke og tradition
  • at synliggøre folkekirken som en relevant medspiller i menneskers liv og i samfundet
  • at understøtte biskoppens kommunikation med pressen

Presse & Kommunikation har i 2019 et budget på ca. 2.0 mio. kr. Heraf er kr. 550.000 tilskud fra Stiftsrådet. Resten er bidrag fra provstierne.
Se årsregnskaber

Poul Jacobsen

Formand

Udpeget af biskoppen

98 24 94 96 - 30 62 04 24
poul.jacobsen@privat.tele.dk
 

Christian Borrisholt Steen

Næstformand og underskriftberettiget

Valgt af repræsentantskabet

50 72 27 69
christian.borrisholt.steen@gmail.com

Viggo Ernst Thomsen 

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af biskoppen

51 64 45 90
veth@km.dk

Arne Waage Beck

Bestyrelsesmedlem

Valgt af repræsentantskabet

98 48 92 03 - 20 48 55 85
arne@waage-beck.dk

Henning Bentzen
 

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Østre Provsti

98 18 33 90 - 40 45 43 52
hbe@gvdnet.dk

Maria Ohrt-Nissen

Bestyrelsesmedlem

Rebild Provsti

98 33 58 12
mariaohrt@mail.dk

Sidse Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Budolfi Provsti

sidse@sidsenet.dk

Jørgen Nielsen

Kasserer

Ikke medlem 

98 84 31 89 - 40 33 50 89
joergen.nielsen.try@gmail.com

Svend Erik Pedersen

Valgt af repræsentantskabet

98 37 80 07
espe@city.dk

Sven Høyer

Brønderslev-Dronninglund Provsti

29 38 44 79
sven9330@gmail.com

Arne Mandrup Holdensen

Frederikshavn Provsti

arneholdensen@gmail.com

Thomas Reinholdt

Hjørring Nordre Provsti

98 92 11 90
trr@km.dk

Preben B. Dahlgaard

Sydthy Provsti

93 47 41 - 30 25 22 74
degnevangen@godmail.dk

Susanne Pendlmayr

Hadsund Provsti

61 97 26 83
spendlmayr@gmail.com
 

Jens Ruben Michelsen

Jammerbugt Provsti

jrm@turbofiber.dk

Jens Andreasen

Aalborg Nordre provsti

98 25 66 00 / 20 48 38 67
jalan@mail.dk 

Steen Sunesen

Morsø Provsti

97 72 18 41 - 30 31 97 62
ssu@km.dk

Annemette Kamp Nielsen 

Aalborg Vestre Provsti

98 37 70 05
ankn@km.dk 

Erik Kristensen

Hjørring Søndre Provsti

20 80 49 28
ge@bbnpost.dk

Vakant

Thisted Provsti

Marie Hoehl Tolstrup

Mediekonsulent, ansat

Redaktør, web og nyhedsbrev
30 61 14 30
mhto@km.dk


Sandra Rask Petersen

Mediekonsulent, ansat

Tilrettelægger og producent af programmet EFTERTANKE
93 93 40 08
sarp@km.dk

Sofie Klingberg Kruhøffer

Mediekonsulent, ansat

Pressekontakt 
61610142
sklk@km.dk