Presse og Kommunikation
Presse og Kommunikation

Presse & Kommunikation

Presse & Kommunikation er en forening dannet af stiftets 14 provstier.

Presse & Kommunikation er et samarbejde mellem samtlige provstier og Stiftsøvrigheden i Aalborg Stift. Se vedtægt for samarbejdet her

Samarbejdet ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Der er ansat medarbejdere til at varetage den daglige drift. Organisationen har til huse i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.

Presse & Kommunikation har til formål:

  • at styrke kendskabet til og forståelsen for folkekirkens virke og tradition
  • at synliggøre folkekirken som en relevant medspiller i menneskers liv og i samfundet
  • at understøtte biskoppens kommunikation med pressen

Læs Presse & Kommunikations seneste kommunikationsplan her

Presse & Kommunikation har i 2020 et budget på ca. 2.0 mio. kr. Heraf er kr. 550.000 tilskud fra Stiftsrådet. Resten er bidrag fra provstierne.
Se årsregnskaber

Poul Jacobsen

Formand

Udpeget af biskoppen

98 24 94 96 - 30 62 04 24
poul.jacobsen@privat.tele.dk
 

Christian Borrisholt Steen

Næstformand og underskriftberettiget

Valgt af repræsentantskabet

50 72 27 69
christian.borrisholt.steen@gmail.com

Viggo Ernst Thomsen 

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af biskoppen

51 64 45 90
veth@km.dk

Arne Waage Beck

Bestyrelsesmedlem

Valgt af repræsentantskabet

98 48 92 03 - 20 48 55 85
arne@waage-beck.dk

Henning Bentzen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Østre Provsti

98 18 33 90 - 40 45 43 52
hbe@gvdnet.dk

Maria Ohrt-Nissen

Bestyrelsesmedlem

Rebild Provsti

21 68 08 46
mariaohrt@mail.dk

Sidse Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Budolfi Provsti

20 82 53 86
sidse@sidsenet.dk

Jørgen Nielsen

Kasserer

Ikke medlem

25 44 75 02
joergen.nielsen.try@gmail.com
 

Svend Erik Pedersen

Valgt af repræsentantskabet

98 37 80 07
espe@city.dk

Sven Høyer

Brønderslev-Dronninglund Provsti

29 38 44 79
sven9330@gmail.com

Arne Mandrup Holdensen

Frederikshavn Provsti

arneholdensen@gmail.com

Thomas Reinholdt

Hjørring Nordre Provsti

21 56 56 77
trr@km.dk

Susanne Pendlmayr

Hadsund Provsti

61 97 26 83
spendlmayr@gmail.com
 

Preben B. Dahlgaard

Sydthy Provsti

93 47 41 - 30 25 22 74
degnevangen@godmail.dk

Jens Ruben Michelsen

Jammerbugt Provsti

21 77 56 77
jrm@turbofiber.dk

Jens Andreasen

Aalborg Nordre provsti

98 25 66 00 / 20 48 38 67
jalan@mail.dk 

Annemette Kamp Nielsen 

Aalborg Vestre Provsti

98 37 70 05
ankn@km.dk 

Steen Sunesen

Morsø Provsti

97 72 18 41 - 30 31 97 62
ssu@km.dk

Anne Marie Nande Kraft

Thisted Provsti

97 97 40 14
anmn@km.dk

Erik Kristensen

Hjørring Søndre Provsti

20 80 49 28
ge@bbnpost.dk

Marie Hoehl Tolstrup

Mediekonsulent, ansat

Redaktør, web og nyhedsbrev
30 61 14 30
mhto@km.dk


Sandra Rask Petersen

Mediekonsulent, ansat

Tilrettelægger og producent af programmet EFTERTANKE
93 93 40 08
sarp@km.dk

Sofie Klingberg Kruhøffer

Mediekonsulent, ansat

Pressekontakt 
61610142
sklk@km.dk