Fortsæt til hovedindholdet
Presse og Kommunikation
Presse og Kommunikation
Biskop interviewes af journalist med mikrofon og høretelefoner

Presse & Kommunikation

Presse & Kommunikation er en forening dannet af stiftets 14 provstier.

Presse & Kommunikation er et samarbejde mellem samtlige provstier og Stiftsøvrigheden i Aalborg Stift. Se vedtægt for samarbejdet her.

Samarbejdet ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Der er ansat medarbejdere til at varetage den daglige drift. Organisationen har til huse i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.

Presse & Kommunikation har til formål:

  • at styrke kendskabet til og forståelsen for folkekirkens virke og tradition
  • at synliggøre folkekirken som en relevant medspiller i menneskers liv og i samfundet
  • at understøtte biskoppens kommunikation med pressen

Læs Presse & Kommunikations kommunikationsstrategi 2023-2024

Presse & Kommunikation har i 2021 et budget på ca. 2.0 mio. kr. Heraf er kr. 550.000 tilskud fra Stiftsrådet. Resten er bidrag fra provstierne.

Se årsregnskaber
 

Christian Borrisholt Steen

Formand

Udpeget af biskoppen

50 72 27 69
christian.borrisholt.steen@gmail.com

Henning Bentzen

Næstformand og underskriftberettiget

Valgt af repræsentantskabet

98 18 33 90 / 40 45 43 52
henningabentzen@gmail.com

Finn Maabrow Aaen

Bestyrelsesmedlem
Frederikshavn Provsti

23 29 85 35
finn4b@gmail.com

Line Skovgaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af biskoppen

29 29 77 60
lspe@km.dk

Maria Ohrt-Nissen

Bestyrelsesmedlem
Rebild Provsti

21 64 08 46
mariaohrt@mail.dk

Susanne Pendlmayr

Bestyrelsesmedlem
Hadsund Provsti

29 93 54 83
spendlmayr@gmail.com

Jørgen Nielsen

Kasserer

98 84 31 89 / 40 33 50 89
joergen.nielsen.try@gmail.com

Helle Brink (orlov)

Suppleant i repræsentantskabet er Peter Stilling, formand for provstiudvalget og næstformand i Stiftrådet peter@rokade.dk
Aalborg Budolfi Provsti

Bodil Hemmingsen 

Brønderslev-Dronninglund Provsti

30 51 88 65
andersogbodil@gmail.com

Anne Marie Arre

Aalborg Østre Provsti

24 20 37 16
anne.marie.arre@gmail.com

Jens Andreasen

Aalborg Nordre provsti

98 25 66 00 / 20 48 38 67
jalan@mail.dk 

Henrik Lundgaard Nielsen

Aalborg Vestre Provsti

98 38 33 75 / 51 80 33 75
hlundgaardnielsen@gmail.com

Hans Kristian Nielsen

Jammerbugt Provsti

23 34 47 90
havremarken2@stofanet.dk 

Preben B. Dahlgaard

Sydthy Provsti

93 47 41 - 30 25 22 74
degnevangen@godmail.dk

Grethe Bork Kristoffersen

Hjørring Nordre Provsti

42 18 54 30
frubork@gmail.com

Steen Sunesen

Morsø Provsti

97 72 18 41 - 30 31 97 62
ssu@km.dk

Anders Egon Møller

Thisted Provsti

29 81 12 55
aem@km.dk

Erik Kristensen

Hjørring Søndre Provsti

20 80 49 28
ge@bbnpost.dk

Marie Hoehl Tolstrup

Mediekonsulent, ansat

Kommunikationsmedarbejder
30 61 14 30
mhto@km.dk


 

Sofie Klingberg Kruhøffer

Mediekonsulent, ansat (orlov)

Journalist og presserådgiver

Ingeborg Marie Nielsen

Mediekonsulent, ansat

Presse- og kommunikationsrådgiver
61 61 45 07
iman@km.dk