aalborgstift.dk
Introkursus for nyansatte i folkekirken

Introkursus for nyansatte

Til menighedsrådene i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter.

Den Danske Folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. 

Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus. 

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. 

I 2022 udbydes kursus på følgende dato: 

8. november 2022, Støvring Sognegård, Kirkevej 6, 9530 Støvring

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 16.40. 

Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport. 

Kurset vil bl.a. byde på en gennemgang af: 

• Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke 

• Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser 

• Folkekirkens opbygning og hvor kommer pengene fra? 

• Folkekirken som vores fælles arbejdsplads 

• Sognet som en del af en sammenhæng

Hent indbydelse

Hent program

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Dorthe Krogh, Aalborg Stift på tlf.nr.: 96341932 eller på kmaal@km.dk, hvis der er spørgsmål . 

Med venlig hilsen Aalborg, Aarhus og Viborg stifter