Lejlighedskirker
Inspiration: Lejlighedskirken i Lydum

Inspiration: Lejlighedskirken i Lydum  

I Lydum Sogn har man en lejlighedskirke. En levende og velfungerende en af slagsen. Læs fortællingen om, hvordan man også kan være kirke.

Som lejlighedkirke kunne Lydum kirke opfylde Louise Kargo Lauridsens store ønske om at blive konfirmeret i den landsbykirke, hun også var døbt i. Foto: Morten Stricker.

Lydum sogn er et lille sogn med 278 indbyggere, hvor af 227 er medlemmer af folkekirken. Sognet ligger i Varde Provsti, Ribe Stift og er en del af Blåbjerg Nord Pastorat som også omfatter Nr. Nebel og Kvong sogne. Oprindelig var sognet en del af Nr. Nebel Lydum Pastorat, men med struktur-ændringen gældende pr. 1. 9. 2012 blev sognet en del af et tre-sogns pastorat. På daværende tidspunkt var kirken allerede blevet gjort til en lejlighedskirke 1. 1. 2012.

Sognepræst Ann Andersen for Nr. Nebel, Lydum og Kvong sogne (Blåbjerg Nord Pastorat) fortæller:

- Trods bange anelser var der ingen sure miner over lukningen, befolkningen gav derimod selv udtryk for, at det var deres egen skyld. Da kirken blev lejlighedskirke, blev det besluttet at holde fast i julegudstjenesten og jagtgudstjenesten. Derudover er kirken åben for dåb, konfirmation, bryllup og begravelser/bisættelser, endelig holdt vi fast i en salmesangsaften om året i december.

- Da kirken på den måde stod næsten ubenyttet midt i sognet, blev jeg i foråret 2015 kontaktet af de lokale foreninger, som udtrykte ønske om at bruge kirken noget mere. På den opfordring blev jeg indkaldt til møde med foreningerne, og allerede i oktober samme år afviklede vi den første ”Fyraftenssang” i kirken, med efterfølgende spisning i forsamlingshuset, - det er foreløbig blevet til at vi har ”Fyraftenssang” to gange om året (april og oktober) - og hver gang med fællesspisning.

Tiltaget med ”Fyraftenssang” har betydet, at befolkningen er blevet mere bevidste om kirken, hvilket kommer til udtryk ved at de igen bruger kirken til f. eks. dåb. I 2016 var der således 5 dåb i Lydum kirke. Hertil skal det bemærkes, at hvis man bestiller barnedåb i god tid, så bliver der så vidt muligt lagt en højmesse på den bestilte dato. Og disse gudstjenester bliver også besøgt af de lokale.

- I 2016 prøvede vi at lægge en salmesangsaften i forbindelse med påsken og igen i forbindelse med julen. I september sidste år var kirken en del af arrangementet ”Åben landsby”, fortæller sognepræsten. 

Lørdag før første søndag i advent, så et nyt tiltag dagens lys, nemlig tænding af juletræet, begyndende med en musikgudstjeneste, hvorefter lyset på juletræet foran kirken blev tændt og derefter samledes vi i Lydum Mølle til julehygge med gløgg og æbleskiver. Et meget vellykket og ikke mindst velbesøgt arrangement, både i kirken og i møllen bagefter

- I år prøver vi så noget nyt i forbindelse med jagtgudstjenesten. Vi inviterer til ”gule ærter” i forsamlingshuset efter gudstjenesten, fortæller Ann Andersen.

Fremadrettet er der på det seneste blevet udtrykt ønske om at få en gudstjeneste i forbindelse med påske. Og der er kommet forslag om en ”pilgrimsvandring” mellem de 3 kirker i pastoratet.

Ann Andersen fortæller:

- Sognet har aldrig været et ”flittigt” kirkesogn. Men de tiltag der er kommet i og omkring kirken er alle kommet nedefra, og det mener jeg er vigtigt at understrege betydningen af, fordi det giver en følelse af, at løfte i flok. Og ikke mindst har det gjort kirken til folkets kirke, og den følelse har stor betydning for lokalområdet.

- Jeg har hele tiden bestræbt mig på, at komme Lydum i møde, når de har henvendt sig. Og ikke mindst at være med i arrangementerne, ikke bare i kirken, men også hele vejen rundt. Dels for at have en føling med, hvad man gerne vil, og dels for at lære hinanden endnu bedre at kende, hvilket betyder at det ikke er så svært, at henvende sig med nye ideer. Desuden giver det også mig nye vinkler på dét at være kirke i et lille landsogn.

- Jeg var ked af, at Lydum kirke i sin tid blev til en lejlighedskirke, fordi det for mig at se var et tab for sognet. Men med den opbakning og interesse der nu er for tiltagene i og omkring kirken, kan man godt sige, at det var dét, der skulle til, for at den enkelte kunne se og forstå betydningen af at have en kirke. Jeg ser i hvert fald mere fortrøstningsfuldt på fremtiden for Lydum kirke - og på det at være præst i 3 små landsogne. For nu kan ikke bare jeg, men også beboerne i Lydum, se, at når man selv tager initiativ og bakker op, kan ting godt lade sig gøre - også selvom man ikke er så stor.

En personlig beretning

Det kribler i maven. Louise er spændt. De 30 gæster, der er inviteret til festen, og veninder fra klassen, der blev konfirmeret i fredags, har allerede sat sig til rette på kirkebænkene i den stemningsfyldte landsbykirke.

Det er Louises store dag, og hun har glædet sig. Alt, hvad der skal ske på denne dag, har hun i høj grad selv bestemt. Også at hun ville konfirmeres i Lydum kirke, selv om det betød, at hun ikke skulle konfirmeres sammen med sine kammerater, men derimod helt alene.

”Jeg er født og bor her i Lydum. Jeg blev døbt i Lydum kirke, her hører jeg til. Derfor vil jeg også gerne konfirmeres i denne kirke, siger 13-årige Louise Kargo Lauridsen, der går i 7. a på Blåbjergskolen i Nr. Nebel. - Vi er 20 elever i vores klasse, og vi skal konfirmeres fem forskellige steder. Jeg går i klasse med min fars fætter. Han hedder Anton og er en rigtig god ven. Anton bor også i Lydum, men han valgte at blive konfirmeret i Nr. Nebel, og det passede mig fint, for så kunne både jeg og det meste af familien også komme med til hans konfirmationsfest, for det var nemlig i fredags, tilføjer Louise med et smil.”

Brug for mere info?