Lejlighedskirker
Guide: Omlægning til lejlighedskirke

Omlægning til lejlighedskirke

Omdannelse til lejlighedskirke er ikke noget et menighedsråd selv kan beslutte. Det står i Danske lov fra 1685, at enhver menighed har ret – men også pligt - til at sikre, at der afholdes gudstjeneste hver søndag. 
Skal denne ret fortabes, er det noget, der skal tænkes godt igennem.

Problematiske aspekter ved omlægning 

En omdannelse til lejlighedskirke vil ikke nødvendigvis medføre en økonomisk besparelse. Der kan spares på løn til personale, og orglet kan udskiftes med et elektronisk orgel, som kan klare kuldegrader, men den store besparelse på bygningsvedligehold skal man ikke regne med. Nedenstående fungerer som et eksempel på problematikker forbundet med en omlægning til lejlighedskirke: 

Hvordan kommer man videre? 

Når en kirke skal omlægges til lejlighedskirke, rettes henvendelse til den lokale provst, der vil informere om den videre proces. Find oversigt over lokale provster her

Når en kirke skal omdannes til lejlighedskirke sker det i et samarbejde mellem provst og menighedsråd. Går man som menighedsråd med tanke om at omdanne en kirke til lejlighedskirke, bør man kontakt til provsten for en drøftelse af, hvorledes det gribes an.

Der skal som udgangspunkt være gudstjeneste hver søndag i alle sogne. Men da mange sogne i Aalborg stift har mere end en kirke, vil det være muligt at lukke en kirke ned for faste gudstjenester og højmesser og alene bruge den til f.eks. bryllupper og begravelser.

Se et eksempel på en lejlighedskirke her