aalborgstift.dk
Nyheder

Gudstjenesten til debat

Biskopper lægger op til bred debat om, hvordan vi holder og skal holde gudstjeneste nu og i fremtiden. Arbejdsgruppens liturgirapporter ligger nu klar. 

Ritualer er en stor del af gudstjenesten, som vi kender den i folkekirken i dag. Foto: Folkekirken.dk

LITURGI

Liturgi er betegnelsen for gudstjenestens ritual. Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter. 

Når den lokale kirke slår dørene op søndag formiddag, venter der en gudstjeneste med en meget velkendt form. Præster er nemlig forpligtede til at følge anvisningerne i folkekirkens ritualbøger, den såkaldte liturgi. Men i 2016 rejste landets biskopper spørgsmålet, om det nødvendigvis skal fortsætte på den måde? Er det på tide at nytænke folkekirkens liturgi? Og i så fald, hvordan understøtter man bedst arbejdet med dette? Det har tre fagudvalg arbejdet med igennem de seneste år. 

Nye rapporter er nu klar

De tre fagudvalg haft til opgave at arbejde med gudstjenestens liturgi. De har haft fokus på henholdsvis gudstjeneste, dåb og nadver samt autorisation og frihed – altså hvor frie rammer man i det enkelte sogn skal have til at præge gudstjenesten. Fagudvalget om autorisation udkom med en rapport for et år siden, og nu er de to sidste rapporter med tilhørende pixi-udgaver offentliggjort.

Invitation til bred debat

Næste skridt er, at alle med interesse for fremtidens gudstjeneste kommer på banen og giver deres holdning, ønsker og idéer til kende. Det skal ske gennem en lang række nationale, regionale og lokale debatter. Konkret finder en landsdækkende konference sted på Fyn 25. april 2020. I hele landet vil der blive arrangeret konferencer og debataftener, hvor gudstjenestens liturgi sættes til debat. Det sker i efteråret 2019 og i foråret 2020. Endelig lyder opfordringen fra biskopperne, at sogne og provstier lokalt selv arrangerer debatarrangementer på baggrund af fagudvalgenes forarbejde.

 

Planlagte stormøder i Aalborg Stift: 

 

  • 11. november kl. 19.00 – 21.30 Thisted Kirke og Kirkecenter
  • 21. november kl. 19.00 – 21.30 Brønderslev Kirke og menighedslokaler
  • 28. november kl. 19.00 – 21.30 Skalborg Kirke og menighedslokaler

Informations- og samtalemøderne er arrangeret af Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Læs hele invitationen her

ARBEJDSGRUPPENS LITURGIRAPPORTER

Arbejdsgruppen har fra 2016-2019 udarbejdet tre rapporter, der skal danne afsæt til den videre debat om gudstjenestens form. Til rapporterne er udarbejdet en pixi-udgave ('kort fortalt') samt oplæg til samtale. 
Klik på de forskellige links herunder for at hente publikationerne. 

 

1. Autorisation og frihed

 

2. Dåb og nadver

 

3. Gudstjenesten

 

Giv din mening til kende!

Alle er velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi til folkekirkensliturgi@km.dk

 

På bispemødet i oktober 2020 gennemgår biskopperne alt, hvad der er sendt ind. De vil her drøfte gudstjeneste, dåb og nadver og de kommentarer, der er kommet frem i debatten.

Dette vil danne grundlag for det videre arbejde med udviklingen af folkekirkens liturgi. 

 

Følg også arbejdet med folkekirkens liturgi på www.folkekirken.dk