Vejledninger og meddelelser
Brev fra biskop Henning Toft Bro

Brev fra biskoppen

Kære præster, menighedsråd, ansatte og frivillige i Aalborg stift

 

"Hvad skal jeg sige?

Mine ord vil ikke meget sige…"

 

Disse linjer fra Brorsons salme rammer lige ned i de tanker, jeg gør mig i disse dage.

Ord kan simpelthen ikke beskrive, hvad det er vi står midt i.

Tænk, at er vi kommet i en situation, hvor vi må lukke vore kirker. Netop det rum som rummer alt det, vi ikke selv kan rumme. Det rum, som 1000 år har været rammen omkring vort liv i sorg og glæde. Rammen om evangeliets forkyndelse.

Det er godt at tænke på, at der kommer en tid, hvor vi igen kan åbne kirkedøren og søge hen og lytte til evangeliet om Jesus Kristus. At lytte til det ord, som også i denne tid, er med til at bære igennem.

Nu skal vi holde sammen - uden at være sammen.

Det er vanskeligt, fordi vi holder af fællesskabet, af samværet, af samlivet med hinanden, men da er det vigtigt at tænke på, hvad vore fællesskaber har båret på af rigdom indtil nu. Det kommer det til igen, og indtil det sker, må vi finde nye fællesskabsformer.

Danmarks Radio sender daglige morgenandagter. Mange kirker lægger prædikener op på deres hjemmesider. Nogle sender gudstjenester og videoandagter på de sociale medier. Andre deler trøstende ord og bibelvers. På Aalborg Stifts hjemmeside findes en prædikedatabase med prædiker til alle årets søn- og helligdage. På stiftets hjemmeside er der også inspiration til, hvordan man kan være kirke på afstand, ligesom der er information til befolkningen om, at kirken stadig er her – også selvom kirkebygningerne er lukkede.

Ingen skal holde sig tilbage, hvis man savner en præst at tale med. Præster kan kontaktes på telefon eller mail. Man kan også gå ind sjaelesorg.nu og få en anonym samtale med en præst. Mulighederne er mange, og min opfordring til alle jer i kirkerne er: Stå sammen – på afstand – og ræk ud til jeres sognebørn. Der er i den grad brug for det i denne tid.

Jeg vil gerne rette en stor og hjertelig tak til alle jer, som udøver en stor og uvurderlig indsats i den situation, vi står i.

Igen: Nu skal vi stå sammen uden at være sammen. Glæde os over livet og glæde os til at vi kan være sammen igen.

Og til sidst:

I Salmebogens nr. 70, synger vi i sidste vers om den opstandne Jesus Kristus:

"Påskemorgen stod du op,

du kan ikke bindes,

gravens sten er ikke nok,

og døden overvindes.

Hver gang at jeg syns jeg ku´

helt la´ vær´ at være,

står du her med livets nu,

Jesus du min Herre!"

Vi skal aldrig lade være med at være, men netop være her for hinanden med de få muligheder, vi har i øjeblikket. Og så skal vi aldrig tvivle på, at den opstandne Jesus Kristus står ved vores side. Det er min bøn, at han vil det. Det er min tro, at han gør det.

Gud i vold!

Biskop
Henning Toft Bro