Bispekandidater
Ordet Frit - Thomas Reinholdt Rasmussen

Frihed og nærvær 

Vi giver Ordet Frit til bispekandidat Thomas Reinholdt Rasmussen. 

af Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst ved Sct. Catharinæ kirke, Hjørring og provst for Hjørring Sdr. provsti

Det er for at fastholde den folkekirkelige frihed, at jeg stiller op som biskop over Aalborg Stift. Frihed til at forkynde det gode budskab. Frihed til at være kirke, hvor man er. Frihed til at tage imod evangeliet. 

Denne frihed bevares bedst i sognene, for folkekirken er lokal. Det er gennem sognene, at folkekirken trækker ilt og fornyes. Det er klart, at vi har godt af at tale sammen og lytte til hinanden. Men udgangspunktet er i sognet, hvor livet leves og hvor børn bliver døbt, unge konfirmeret og viet, og gamle begravet. Det er også i de handlinger, at menneskers liv kan flyttes: Flyttes fra sorg til glæde, og flyttes i meningsfuld sammenhæng. Vi skal have plads og tid til dette. Vi skal have plads til at forberede og holde gode taler, og god musik. Her er folkekirkens kerne. 

Og den kerne trives bedst lokalt. Vi taler altid om den lokale præst og den lokale kirke. Her har folkekirken opbakning. Her samarbejder folkekirken på bedste måde med skole, institutioner og foreninger. 

Jeg vil forsvare friheden både i og uden for folkekirken og fastholde folkekirken i sognet.

Opmuntre og inspirere

Jeg vil se det som en naturlig opgave at tale sammen med præster og menighedsråd om tro, teologi og liv. At inspirere og opmuntre til at tale om Gud meningsfuldt i vor tid. Det kræver, at biskoppen kan sin teologi og kan tale erfaringsnært om de største ting.

Samtidig skal der hele tiden tales meningsfuldt ind i tiden. Jeg vil fortsat bidrage gennem avisindlæg, radio og tv. Og ikke kun og alene biskoppen, men alle gode folk skal have lyst og mod til at tage ordet og tale om dette. Aalborg Stift skal være et sted, man henvender sig, når man vil have svar på de største ting i livet. De svar skal vi turde at vove.

Alt dette kræver frihed. Frihed til at turde evangeliet. Frihed til at tale om de største ting uden at være bange for at ramme ved siden af skiven.

Således er kristendom og kirke frihed og nærvær. Frihed til at være og nærvær i det lokale. Det er det, der er det afgørende.

Jeg vil gennem teologisk viden og horisont være med til at sætte Aalborg Stift på landkortet, og være med til at løfte stiftet fagligt.

Menighedsrådene

Der hviler et flot ansvar på menighedsrådene. Et ansvar om at tage vare på vores kirker og et ansvar for, at forkyndelsen har gode rammer gennem gudstjeneste, undervisning og kirkelige handlinger. Menighedsrådene skal have gode kår. Det er klart, at der altid følger bureaukrati med at forvalte hinandens bygninger og penge, men vi må sørge for, at der kun er det mest nødvendige bureaukrati, og at tingene kan klares fornuftigt. Vi må ikke slides op i bureaukrati.

En afgørende ting er ansættelse af præster. Her kalder kirkerne gennem menighedsrådene deres præst. Her må og skal vi fastholde kirkerne som sognekirker og ikke som funktionskirker, der har særlige opgaver, for så knægter vi menighedernes kaldsret. For hvad nu hvis en kirke ønsker at ansætte en præst med særlige evner, men funktionen tilsiger noget andet? Menighedens frie kaldsret fungerer kun i sognekirker, og alene derfor skal vi passe på dem, for de skaber frihed.

Jeg vil fastholde menighedsråd og sognekirke som folkekirkens centrale omdrejningspunkt.

Præsteansøgere

Og der skal kunne ansættes præster, hvilket vil sige, at vi skal have ansøgere. Mange gode ting er sat i søen for at få præster til vores gode egn, og der er sikkert mange andre og nye måder, som vi ikke har set endnu. Det er bare om at komme med ideerne. Men afgørende er det, at man har en fornemmelse af, at ens fag kan sættes i spil på en ordentlig måde, og at der er en god, ordentlig og munter ledelse. Det er det grundlæggende for at kunne hente ansøgere hertil. Det må vi sammen skabe gode rammer for. 

Således også et ordentligt arbejdsmiljø. Biskoppen er direkte ansvarlig for præsternes arbejdsmiljø og vilkår. Og jeg vil sætte arbejdsmiljø på dagsordenen. Det er væsentligt. Vi skal være en arbejdsplads, hvor vi er glade og stolte over at virke. 

Jeg ved, at vi sammen kan tiltrække de bedste præster til Aalborg Stift.

Folk og kirke

Folkekirken er en central størrelse i det danske samfund, og landets største organisation. Det er vi af en grund: Fordi mennesker kan se sig selv i den. Det er det, vi skal værne om og vokse i. Folkekirken lever i en vekselvirkning med det folkelige liv.

For vi er nødvendigvis ikke ens i det store, smukke Aalborg Stift. Vi er fælles. Vi behøver ikke at være ens, men vi er fælles om dåben. Det er frihedens udspring.

Jeg vil være med til at sætte folkekirken i spil i vores moderne liv.


Thomas Reinholdt Rasmussen

Pressefotos

Fotos hentes her og kan frit anvendes i forbindelse med omtale af kandidaterne til bispevalget. 
Fotokreditering: Lars Horn/Baghuset


Thomas Reinholdt Rasmussen 1

Thomas Reinholdt Rasmussen 2

Thomas Reinholdt Rasmussen 3
Thomas Reinholdt Rasmussen 4

Thomas Reinholdt Rasmussen 5