Bispekandidater
Bispekandidat Hanne Dahl

10 spørgsmål til Hanne Dahl

Hanne Dahl, født den 30. august 1970, er sognepræst i Budolfi Kirke og og ph.d. i statskundskab ved Center for Komparative velfærdstudier på Aalborg Universitet.

1. Hvad kendetegner Aalborg Stift?

Aalborg Stift er kendetegnet ved, at der er megen forskel på de enkelte sogne. Der er langt fra et stort by-sogn til et lille landsogn. Det gælder i forhold til de ressourcer, man som menighedsråd har til rådighed. Men det gælder også for karakteren af de opgaver, der skal løses. I byen er der en bred palet af tilbud; kirkelige, kulturelt og folkeligt. I det lille landsogn er kirken ofte det eneste sted, hvor der sker noget. Vi skal gøre det muligt at holde kirke over hele stiftet.

2. Hvad er den vigtigste opgave for en ny biskop i Aalborg Stift? 

At sikre, at så længe, der er folk, der vil bakke op om det lokale sogneliv, skal der ikke lukkes kirker. Det kan godt være, at vi skal se på, om der nødvendigvis skal være højmesse kl. 10 i alle kirker. Det kan sagtens være, at en bredere palet af tilbud er det, der sikrer tilslutningen til arrangementerne. Men den lokale kirke er i mange tilfælde det sidste åbne sted, sammen med købmanden, i lokalsamfundet. Vi skal som kirke værne om ressourcerne i de små samfund og bidrage til, at der fortsat kan være rammer for et sammenhold.

3. Hvad vil du sætte særligt fokus på, hvis du bliver valgt som ny biskop over Aalborg Stift? 

Vi skal gøre hvad vi kan for at holde lys i præstegårdene. Sammen med menighedsråd vil jeg indgå i en dialog om, hvad der skal til for at rekruttere præster. Det betyder faktisk noget, at man i lokalsamfundet går sammen om at vise, hvilke værdier man kan byde på.

Vi skal skabe en kultur i de lokale sogne, hvor vi overvejer hvad der gør et embede attraktivt, således at vi tiltrækker præster fordi de kan se sig selv virke både teologisk og praktisk. Arbejdsglæde er en forudsætning for en livskraftig folkekirke i fremtiden.

4. Hvad forstår du ved 'god ledelse'? 

God ledelse handler i høj grad om kommunikationen på "de indre linjer". Der skal være åbenhed om arbejdsgange i stiftet og så stor transparens, som muligt i strategiske beslutninger, der har konsekvenser for de enkelte præster og menighedsråd. Stiftskontoret skal ses som en ressource, der hjælper sognene videre og ikke som en stopklods. Jeg vil bestræbe mig på at være en tilgængelig og loyal biskop både for præster og menighedsrødder.

5. Hvordan vil du beskrive dig selv som leder? 

Jeg hviler i en selvforståelse af at kunne mit fag – teologien. Derfor har jeg overskud til at lytte og udvise empati. Jeg er også god til at analysere en given organisations struktur. Det gør at jeg kan spotte, hvor problemerne er. Når først de er fundet, kan vi sætte fokus på, hvordan vi får dem løst. Jeg er ikke bange for konflikter, men vil hellere at vi undgår, at de opstår, fordi vi udvikler en god samtalekultur. Hvis de opstår, er jeg ikke bange for at kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade.

6. Hvad forstår du ved betegnelsen 'folkekirke'?

Folkekirken skal være med til at sætte en ramme for vores liv på godt og på ondt. Når vi i livet udsættes for begivenheder, der truer selve vores eksistens, skal vi mødes af en kirke, der prædiker håb. Forkyndelsen skal så at sige svare igen på de anslag, der tager livsmodet fra os. Når vi i livet møder døden, skal forkyndelsen svare igen med evangeliets påstand om, at livet er stærkere end døden. Når vi i livet møder umenneskeligheden, skal forkyndelse svare igen med evangeliets bud om, at der altid er en næste, vi kan tage os kærligt af.

7. Hvad ser du som den største udfordring for folkekirken? 

Mange menighedsråd oplever, at de drukner i administrativt bøvl. De vil gerne være med til at lave kirke, men de føler aldrig, at de kommer dertil. Vi skal finde på løsninger, hvor vi kan aflaste de enkelte menighedsråd, hvis de ønsker det. Det kan være ved at lægge administrative opgaver i fælles enheder på provstiplan - eller andre former for samarbejde på tværs af sognene. Men der skal selvfølgelig også være mulighed for, at det råd, der ønsker at klare alting selv kan få lov til det. Vi skal arbejde for så stor fleksibilitet som muligt.

8. Hvad er det væsentligste problem i Danmark i dag, som kirken er en del af løsningen på? 

Evangeliet har ikke større problemer i dag end for 2000 år siden. Det har altid være udfordret af, at det ligger til os mennesker at være selvtilstrækkelige. Når vi kun lytter til os selv, bliver der hverken plads til ånd eller andre mennesker. Derved snyder vi os selv for budskabet om, at vi ikke er alene. En verden uden ånd er en fattig verden. Det, der virkelig betyder noget i vores liv, kan hverken vejes eller måles. Det skal kirken forkynde i 2021, præcis som den skulle i år 50 da Paulus rejste rundt for at missionere.

9. Hvor vil du placere dig selv kirkeligt? 

Min baggrund er grundtvigsk. Det kommer til udtryk i mit syn på menigheden, som det sted, hvorfra kirkens liv udgår. Gud kalder hver enkelt ved navn i dåben, og han kalder os til fællesskab ved nadverens bord. Evangeliet er budskabet om, at vi er sat fri til at gå ud i verden og virke for vores næste. Der er dage, hvor vi ikke tager imod invitationen til at være med i fællesskabet, men der skal altid lyde en ny invitation. Derfor må kirken aldrig lukke sig om sig selv, men bestandig leve i vekselvirkning med det øvrige folkelige liv.

10. Hvilken bog ligger lige nu på dit natbord? 

Der er altid en stor stak. Øverst ligger lige nu Jørgen Leths digtsamling "Det bliver ikke væk". I skrivende stund er han savnet i Tour De France, og som en slags erstatning læser jeg hans seneste digte. Leth udtrykker en stærk bevidsthed om, at livet ikke varer ved, men han vil så gerne have lidt mere med. Han skriver ud af en ægte livsglæde, hvor døden gør ondt, fordi vi altid hellere vil livet. Jørgen Leth leverer en fuldtonet eksistentiel fanfare for livet. Lysten til livet er den baggrund, vi kan forkynde på - hvis vi var ligeglade med livet, var Kristus død og opstandelse det jo også.

Hanne dahl

Pressefotos

Fotos hentes her og kan frit anvendes i forbindelse med omtale af kandidaterne til bispevalget. 

 

Hanne Dahl 1

Hanne Dahl 2

Hanne Dahl 3

Hanne Dahl 4

Hanne Dahl 5 (fotokreditering: @Lars Horn/Baghuset)