Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsen
September 2023

September 2023

Læs biskoppens månedshilsen.

Ledelsesseminar: Invitation til at tale om ledelse i folkekirken

Vores menighedsråd er ikke alene omdrejningspunkt for alle de mange gode aktiviteter, der finder sted i stiftets kirker. De er også arbejdsgivere for de mange kirkefunktionærer, der er med til at omsætte planer og ideer i praksis. Således kræver også det kirkelige arbejde ledelse.

Og netop ledelse sætter vi fokus på ved et seminar den 23. september i Folkekirkens Hus, hvor mange gode oplægsholdere, også kirkeministeren, sætter folkekirkens ledelsesstruktur under lup.

For har vi den rette ledelse? Er der brug for nye tiltag? Udnytter vi de redskaber, vi allerede har?

Det sidste spørgsmål, tror jeg, er afgørende. Det vil vi bruge seminaret til at finde ud af og i hvert fald tale om.

Når folkekirkens tostrengede ledelsesstruktur ind imellem udsættes for kritik, kan det skyldes, at vi ikke altid bruger de muligheder, der er i den, og på bedste vis varetager det ansvar, der følger med. Det kan vi gøre noget ved, men det er ikke en løsning at ændre strukturen.

Her er det vigtigt at forstå, at strukturen, hvor præsterne referer til provst og biskop og kirkefunktionærerne til menighedsrådene, hænger sammen med det kirkelige tilsyn. I folkekirken står alle nemlig under kirkeligt tilsyn: Fra biskoppen gennem provsterne til præsterne - og fra biskoppen til menighedsrådene, som er arbejdsgivere for kirkefunktionærerne.

Det kirkelige tilsyn er faktisk det, der gør os til kirke i omverdenens øjne, og hvis det skal fungere uden at blive en parodi, skal det hænge sammen med arbejdsgiveransvaret.

Hvis man vil ændre det tostrengede ledelsessystem, må man ændre kirken: Enten fjerne det kirkelige tilsyn, så folkekirken ikke længere er en kirke, men blot en "religionsanstalt", eller fjerne menighedsrådenes arbejdsgiveransvar.

Begge dele vil for mig at se være forkerte skridt at tage. Jeg mener, vi skal fokusere på, hvad vi har og blive bedre til at udnytte ressourcerne i den nuværende tostrengede ledelsesstruktur.

Det er noget af det, som ledelsesseminaret den 23. september vil dreje sig om - sammen med meget andet. For alle har i arbejdslivet brug for en god ledelse, og folkekirken løser bedst sin opgave - at forkynde evangeliet til håb og trøst - hvis ledelsen er god og ligeværdig.

Seminaret er åbent for præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Ordet er frit, og det bliver spændende.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen

Læs tidligere månedshilsener her