Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsen
Juni 2023

Juni 2023

Læs biskoppens månedshilsen.

Lidt om dåbskommissionen

For et par uger siden nedsatte kirkeministeren den længe ventede dåbskommission. Kommissionen er forankret i Aalborg Stift og er bredt sammensat med folk med forskellige indsigter og kompetencer.

Der er ingen tvivl om, at det bliver et både spændende og omfattende arbejde.

Kommissionens arbejdsgrundlag er dels det arbejde vedrørende dåb og nadver, der blev fremlagt af biskoppernes arbejdsgruppe i 2019, dels det omfattende høringsmateriale, som kom ind på baggrund af dette arbejde. 

Dette høringsmateriale ligger nu til grund for det kommissorium, som der skal arbejdes efter. Det lægger ikke op til store ændringer, men dog justeringer af det nuværende dåbsritual, som i store træk er fra 1912 og sidst justeret i 1992. Kommissionens arbejdsgrundlag bygger således på et folkekirkeligt mandat.

Der eksperimenteres meget med dåben rundt om i landet. Vi skal se på, om de ritualer, vi har, er forståelige og meningsfulde for befolkningen i dag.

Et af det store spørgsmål er, hvorvidt folkekirken skal have to ritualer: Et for børn og et for voksne. Det skal kommissionen tage stilling til. Det vil være nyskabende at have to ritualer, og der er ingen tvivl om, at her vil nogle af de store diskussioner skulle tages.

Der døbes ca. 40.000 om året med det nuværende ritual. Hvis man forestiller sig hver af de 40.000 i gennemsnit har 50 ledsagere med i form af faddere og dåbsgæster, så deltager der 2 millioner mennesker i ritualet årligt, for slet ikke at nævne de utallige andre kirkegængere, som også er med, og som her også erfarer den nådefulde Gud tage imod et uformående spædbarn, hvilket om noget udtrykker den ufortjente nåde. Her stilles vi alle lige. Det er således et af Danmarks mest brugte ritualer, og derfor skal det være både erfaringsnært og slidstærkt. 

Arbejdet foregår selvfølgelig inden for rammerne af folkekirkens bekendelser, som er glædelige og frihedsskabende, og som om noget har plads til at skabe et ritual, der taler til os i dag.

Arbejdet foregår i kommissionen i 2023 og 2024, og i 2025 skal der fremlægges prøver på et eller flere ritualer. I 2026 skal svarene på prøveritualerne gennemarbejdes, og i 2027 fremlægges det endelig arbejde. Det bliver en god proces. Dåbsritualet er centralt, og det skal behandles ordentlig.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen