Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsen
April 2022

April 2022

Læs biskoppens månedshilsen.

I slutningen af februar brød krigen ud i Ukraine. Der har overalt været et stort engagement med både indsamling og flygtningehjælp. Også folkekirken er meget engageret i dette arbejde. Det har været imponerede at se, hvorledes der lynhurtigt blev stablet indsamlingskoncerter og andre gode ting på benene. 

Vi skal være opmærksomme på, at kirkerne også kan udlånes til ukrainske menigheder. Det er menighedsrådets beslutning og ved efterfølgende tilladelse fra biskoppen, kan kirkerne således bruges til gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger. Jeg vil bede menighedsrådene være opmærksomme på denne mulighed.

Det er dog ikke krig og ulykke det hele. Aalborg Stift har i skrivende stund gennemført den første konsulentrunde i stiftet og flere følger herefter. Her har menighedsrådene mulighed for at få besøg og en samtale om et konkret projekt, som man måske skal til at påbegynde eller måske er kørt fast i. Det er glædeligt, at så mange kirker byder ind på runderne. Og det vidner også om den idérigdom og det engagement, man møder rundt om i kirkerne. Jeg selv har haft glæde af mange foredrag og møder i hele stiftet de seneste måneder, og det er med samme gode erfaring.

Under coronaen oplevede vi, at klar kommunikation om praktiske forhold er afgørende. Også kommunikation til mange forskellige målgrupper, såsom menighedsråd, præster og personale. Derfor er vi ved at ombygge Den Digitale Arbejdsplads, den såkaldte DAP, som menighedsrådene kender. Problemet er her, at det kræver koder for at kunne komme om bagved de første sider. Det er der egentlig ingen grund til, og mange er således også afskåret fra information.

Stifterne, Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd har derfor påbegyndt udviklingen af et nyt intranet - en ny folkekirkelig informationsplatform - som vil være mere tilgængelig, og som samler al information ét sted. Til at gennemføre denne omfattende arbejde er Jenny Hviid blevet ansat som projektleder med fast base i Aalborg Stift. Planen er, at den nye platform kan lanceres i løbet af 2023.

Endelig er det en glæde at invitationen til Stiftsmenighedsmødet den 7.maj 2022 er blevet udsendt med et spændende program. Dagen er blevet udsat på grund af corona, og nu skal det være. Det plejer at være en festdag for menighedsrådene i stiftet og håbet er, at mange vil tage imod invitationen og være med til at gøre dagen god. Dagen indledes med gudstjeneste i fire af Aalborgs kirker og fortsætter i Aalborg Kultur- og Kongrescenter (AKKC) med foredrag, taler og musik. Husk tilmelding og på gensyn til en festlig dag.

Læs flere månedshilsner