Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
Juni 2022

Juni 2022

Læs biskoppens månedshilsen.

En sommer rig på nåde

Den 17. juni 1999 blev jeg i Budolfi Kirke ordineret - præsteviet - af biskop Søren Lodberg Hvas. Efter ordinationen var vi i bispegården til festlig spisning. Her præsenterede Søren Hvas, der sad i den daværende salmebogskommission, en ny salme, som nok kom med i den nye salmebog. Det var salmen "Det dufter lysegrønt af græs". Det var første gang, jeg sang denne smukke salme, der virkelig er indsunget i kirkerne.

Det er Johannes Johansen, der har gendigtet en svensk sommersalme. Det er lykkes for Johannes Johansen at gendigtet så godt, at salmen nu foregår i midt i den danske sommer ved klit og næs og urtesenge.

Men der sker også det, at erfaringen siger os, at sommeren er til låns. Den dag må komme, hvor græsset bliver til hø, men når vissentørt står floret, da blomstrer evigt ordet. Evigheden udspringer ikke af verdens skønhed, men af Guds ord.

Således spejler sommeren Guds evige sommer.

Og midt i sommeren er også folkekirken nærværende. Der er foretaget flere undersøgelse af kirkens rolle i sommerlandet, og det viser sig, at kirken i sommerlandet spiller en stor rolle med særlige gudstjenester, koncerter og arrangementer. Det er som om, at folk i sommerlandet får mere tid til at være kirke.

Også i Aalborg Stift er kirkerne i sommerlandet i gang med gode tiltag. Selv skal jeg deltage i flere gudstjenester sommeren over og blot et blik på kirkebladene og hjemmesiderne viser, at folkekirken er med i sommerens liv. 

Jeg håber, at vi ses et sted derude.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen

Læs flere månedshilsner