Aktuelt
Stiftskalender

Landemode

27
sep

Den årlige landemodegudstjeneste afholdes i domkirken, Budolfi Kirke. Prædikant ved Landemodegudstjenesten er provst Viggo Ernst Thomsen, Frederikshavn provsti. Ved gudstjenesten indsættes provst Gerda Kirstine Neergaard Jessen som provst for Aalborg vestre provsti. Der er tradition for, at så mange af Stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i Landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster. Landemodegudstjenesten er en offentlig gudstjeneste, hvor enhver er velkommen til at deltage.


< Tilbage til kalenderen