2017
Nyheder

Menighedsråd skal lære af Mors

Kirken i de små landsogne bør række hånden ud til det øvrige civilsamfund, mener præst og konsulent for ”Kirken på landet” i Aalborg Stift, Sophie Nordentoft. Søndag den 5. marts står hun i spidsen for en stor konference i Folkekirkens Hus, der skal inspirere 150 menighedsrådsmedlemmer med konkrete ideer.

Af Kamilla Bøgelund Hansen

Sophie Nordentoft har siden januar 2016 arbejdet deltid som stiftskonsulent for "Kirken på landet" (Foto: Christian Roar Pedersen)

På Mors arbejder kirke og civilsamfund allerede tæt sammen for at skabe liv og relevante tilbud, og den model ser Sophie Nordentoft gerne udbredt til andre landsogne i Aalborg Stift.

“Når gudstjenestelivet i de små sogne er nødlidende, skyldes det bl.a. at kirken er blevet for fjern i forhold til det liv, der leves i landsbyen. Præst og menighedsråd må begynde i det folkelige fællesskab, når de ønsker at stå i evangeliets tjeneste. Et kirkeliv, der hviler på en nedarvet automatik og funktionær-mentalitet har ikke mange chancer i vore dage, hvor det er den autentiske engagerede indsats, der efterspørges, også i mødet med kirken,” vurderer Sophie Nordentoft.

Som stiftskonsulent for “Kirken på landet” har hun derfor taget initiativ til at holde en stor konference, hvor dagsorden er kirkens udfordringer og muligheder i de kommende år:

  • Hvordan sikres det bæredygtige kirkeliv?
  • Hvad forventer folk af kirken?
  • Hvordan engageres borgere og øvrige interessenter i sognets udvikling?
  • Hvordan kan kirken samarbejde med det lokale foreningsliv?

“Det er vigtigt, at vi af og til skaber et frirum, hvor vi kan eksperimentere og kaste nye bolde op i luften. Det er et godt luthersk princip, at kirken altid må reformeres netop for at gøre evangeliet troværdigt i en ny tid,” siger hun og glæder sig over, at 150 menighedsrådsmedlemmer har tilmeldt sig.

Konferencen finder sted søndag den 5. marts kl 13.30-18.00 i Folkekirkens Hus på Gammeltorv i Aalborg.

Succesfuldt landsbyarbejde på Mors

Der er allerede positive erfaringer med et tæt landsbysamarbejde andre steder. På Mors har lokale kræfter i løbet af de sidste fire år aktiveret “Landsbyen de 7 sogne” for op mod 17 millioner kroner. Tilgangen har været bottum-up, hvor initiativerne opstår og drives af borgerne selv.

Kirkerne i Tæbring, Agerø, Karby, Hvidbjerg, Redsted og Rakkeby indgår også i dette samarbejde. Her arbejder man helt specifikt med at differentiere brugen af kirkerne, så de i højere grad tænkes ind i det lokale hverdagsliv. Det er skole-kirke konsulent Svende Grøn blandt andet involveret i. Sammen med Sydvestmors Friskole i Hvidbjerg kører han tværfaglige forløb i religion, historie, musik, billedkunst, dansk, samfundsfag og matematik. Undervisningen foregår primært i Hvidbjerg Kirke, hvor kirkens personale stiller sig til rådighed.

“Man kan ikke vokse på Mors uden at vide hvad kirke og kristendom er. Hver gang skole og kirke arbejder sammen får skolen et stort fagligt udbytte, mens kirken får stadfæstet sin rolle som kulturinstitution i området”, siger Svende Grøn, som oplever stor opbakning til samarbejdet og en gensidig respekt i forhold til både skolens og kirkens rolle i lokalsamfundet.

Arbejder med kirkernes profil

Svende Grøn er også positiv overfor for at ændre indretningen i Hvidbjerg Kirke, så kirkerummet i højere grad kommer til at matche stedets aktiviteter og den skærpede profil som skolekirke. Et tema som også kan være relevant andre steder, hvor kirken ud over gudstjeneste benyttes til andre formål.

I de øvrige kirker i “Landsbyen de 7 sogne” er man ligeledes i gang med at definere kirkens rolle i området. I Tæbring er der forslag om at profilere kirken som en pilgrims- og retrætekirke i samspil med det nærtliggende refugiet Mikkelsbakke, mens der i Redsted, ud fra befolkningssammensætningen, arbejdes med både ungdoms- og ældreaktiviteter.

Læs mere om konferencen og stiftets arbejde med kirkerne på landet