2014
Nyheder

Ny udgave af Stiftsavisen

Larver, guldsmede og grise, men også religionspædagogik, præsteliv og syndefald er emner i den nyeste udgave af stiftsavisen, som nu også kan læses online.

Det øverste af forsiden med kalkmaleri i Sulsted kirke.

Af Niels Clemmensen

Julenummeren af Aalborg Stiftsavis har på forsiden et billede af et kalkmaleri i Sulsted kirke, der netop forestiller Jesu fødsel. Ellers er der ikke meget jul i bladet. Til er der meget andet.

Sognepræst Karin Kristensen, Nørresundby, indleder bladet i den faste rubrik »Ord til eftertanke« med at fortælle om larver og guldsmede – og konfirmandundervisning og om de store spørgsmål, der ikke er svar på.

Stiftets nyansatte (1. oktober 2014) reliongspædagogiske konsulent, Anna Døssing Gunnertoft, fortæller til Lea Holtze om de arbejdsopgaver, der ligger foran hende, ligesom hun giver en præsentation af sig selv.

Inger Røgild har været på besøg på Bjerget Efterskole for at undersøge, hvordan skolens kristne værdigrundlag leves ud i praksis. Hun har samtaler med forstander Steffen Krøyer, lærer Maja Feilan samt eleverne Ingeborg og Simon.

På midtersiderne er der – som sædvanlig – en billedkavalkade, denne gang fra en rockgudstjeneste i Østerild kirke.

Nogle præster har kastet sig over teologistudiet lige efter studentereksamen. Andre er kommet ind i præstegerningen på et senere tidspunkt i livet og med andre menneskelige, faglige og erhvervsmæssige erfaringer. Niels Clemmensen har bedt præsterne Annemette Høgsbro, Hirtshals, og Claus Nybo, Vestervig, fortælle om deres vej ind i præstegerningen.

Folkekirkens Hus er ikke bare et stort projekt, men også et nyt koncept. Det fortæller Dorte Haubro om i artiklen »Der står et hus.«

»Med hjerte, mund og hænder« af Benny Vindelev er en bog om konfirmandundervisningen. Den omtales af Helene Overgaard Krüger.

I Vrå kirke er der er et usædvanligt kalkmaleri, hvor en gris akkompagnerer Herrens lidelse med lutspil. Og i Volsted kirke findes en romansk billedsten med en meget fornem fremstilling af syndefaldet. Niels Clemmensen skriver om begge dele.

Helene Overgaard Krüger fortæller på sidste side om en ny frivillighedspris, som biskoppen har indstiftet.

Bladet kan downloades fra denne side.