Ny rapport sætter spot på kirken i sommerlandet

Sommerkonfirmationer for turister, boom i bryllupper ved sommerhuset og kirker med ekstra dåbsdage i sommersæsonen. Den 16. april udkom længe ventet rapport, der kaster nyt lys over kirkens rolle i sommerområderne.… Læs mere

Måltidet stiller flere slags sult

Påsken åbner en mulighed for, at vi kan mærke vores sult efter det, vi savner mest i hverdagen, siger Anne-Mette Grønborg Sørensen, præst i Thisted Kirke, der Skærtorsdag inviterer til et liturgisk måltid i selve kirkerummet.… Læs mere

220 børn i fællessang

Den 5. april mødes over 200 elever i Dronninglund Kirke for at synge påsken salmer. Arrangementet er en solid tradition, som har mange år på bagen. … Læs mere

Bæredygtighed på dagsordenen

Miljøvenlige alterlys, bedre affaldssortering og udskiftning af plastickrusene til kirkekaffe. Det var nogle af aftenens bæredygtige emner, da Aalborg Nordre Provstis ERFA-gruppe for Grøn Kirke d. 21. marts holdt møde i Hals. … Læs mere

Fælles løsning på dilemma om pension

Biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og kirkeministeriet er enige om en løsningsmodel, hvor den samlede kirkeskat kan holdes i ro, selvom udgifterne til tjenestemandspension stiger.… Læs mere

Fælleskonference om præstegården

Onsdag deltog 120 fremmødte fra Aalborg, Århus og Viborg Stifter i fællesstiftslig præstegårdskonference. For nogen er præstegården en kulturbærer, for andre en klods om benet, sagde Viborgs biskop Henrik Stubkjær i sin velkomst.  … Læs mere

Øget fokus på nydanskere i Aalborg Stift

Hvordan kan folkekirken åbne kirkerne mere op for nydanskere? Frederikshavn Provsti er klar med en række nye tilbud.… Læs mere

Skole og kirke slår ring om udsatte børn

Nørre Tranders kirke samarbejder med lokal folkeskole om børneomsorgsgruppen Åberg. Her får børn med forskellige udfordringer derhjemme mulighed for at mødes i et fortroligt rum, hvor der ikke føres rapport.… Læs mere

Vis flere