2022
Nyheder

Her er det nye stiftsråd

Stiftsrådet i Aalborg Stift holdt konstituerende møde onsdag den 12. januar i Folkekirkens Hus. 

Stiftsrådet mødes flere gange årligt. Referater fra alle stiftrådsmøder er tilgængelige her

Der var stor udskiftning i Aalborg Stifts Stiftsråd, da rådet blev konstitueret på mødet onsdag den 12. januar i Folkekirkens Hus.

På det konstituerende møde i Stiftsrådet blev Karsten Konradsen, Morsø Provsti, og Peter Stilling, Budolfi Provsti, valgt som henholdsvis formand og næstformand.

En stor del af Stiftsrådets 20 medlemmer er nye i rådet, herunder også den nye biskop, Thomas Reinholdt Rasmussen. To ud af tre præsterepræsentanter er også nye i rådet, ligesom provsterepræsentant, Mette Moesgaard Jørgensen, også er ny.

Læs referat fra det konstituerende møde i Stiftsrådet her

Et stiftsråd består af stiftets biskop, stiftets domprovst, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Stiftsrådet vælges for fire år ad gangen.

 

Læs mere om Stiftsrådet her