2021
Nyheder

Valgbestyrelse til bispevalget er fundet

I dag, mandag den 11. maj, trådte repræsentanter for de 14 provstier i stiftet sammen og valgte de tre medlemmer til den valgbestyrelse, der skal lede valget af ny biskop over Aalborg Stift.

Valgbestyrelsen med formand Anders B. Hummelmose i midten, Kirsten Sanders (t.v.) og Linda Steengaard (t.h.)

Efter en orientering om reglerne om valgbarhed og valgret til valgbestyrelsen, samt opstilling af kandidater, blev selve afstemningen gennemført. Her blev dels tre medlemmer, dels tre ikke-personlige suppleanter valgt til valgbestyrelsen. 

Valgt som medlem af valgbestyrelsen blev:

  • Anders B. Hummelmose fra Brønderslev Provsti
  • Kirsten Sanders fra Morsø Provsti
  • Linda Steengaard fra Frederikshavn Provsti

Som ikke-personlige suppleanter blev valgt:

  • Peter Stilling fra Budolfi Provsti
  • Jens Laurids Pedersen fra Hadsund Provsti
  • Ove Thingstrup Holler fra Thisted Provsti

Efter valgmødet blev første møde i valgbestyrelsen afholdt. Her blev Anders B. Hummelmose valgt som formand for valgbestyrelsen. Find referater fra valgbestyrelsens møder her

Valgbestyrelsens opgaver omfatter blandt andet en gennemgang og godkendelse af kandidatlister, herunder stiller-erklæringer, udarbejdelse af afstemningsmateriale, kommunikation omkring valgets udskrivelse og valgresultat, m.v.

Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og bistår valgbestyrelsen med såvel juridisk som praktisk bistand i de opgaver, som valgbestyrelsen skal varetage.

Følg med på temasiden om bispevalget i Aalborg Stift 2021 her

LÆS OGSÅ: Kirkeministeriet udskriver bispevalget

Mere om: Valgbestyrelsen ved bispevalget i Aalborg Stift 2021

Ved cirkulæreskrivelse af 26. april 2021 har Kirkeministeriet udskrevet bispevalg i Aalborg Stift. 

I forbindelse med valget skal der i henhold til bekendtgørelse nr. 90 af 25. januar 2017 om bispevalg, kapitel 1, §§ 1 – 4, vælges en valgbestyrelse på tre medlemmer, valgt blandt stiftets provstiudvalgsmedlemmer.

 

Orientering om valg af valgbestyrelse i forbindelse med bispevalget i Aalborg Stift er mandag sendt til menighedsråd, præster, provster, provstiudvalg samt valgmenigheder og valgmenighedspræster og er delt på DAP.