2021
Nyheder

Så er første valgrunde skudt i gang

BISPEVALG 2021: Fra i dag den 31. august kan præster og menighedsråd i Aalborg Stift vælge ny biskop. 

1765 præster og menighedsrådsmedlemmer skal i løbet af de næste 21 dage til tasterne og vælge Aalborg Stifts nye biskop. Grafik: Colourbox

I dag kl. 10.00 blev adgangen til den digitale afstemning til valget om ny biskop over Aalborg Stift åbnet. Dermed er det 21 dage lange digitale valg officielt i gang.

Formand for valgbestyrelsen for bispevalget i Aalborg Stift 2021, Anders B. Hummelmose, kommer med en opfordring til alle præster og menighedsråd i stiftet:

- Nu er valget endeligt i gang, og jeg vil opfordre alle stemmeberettigede til at bruge deres stemme. Det er vigtigt, at I bruger muligheden for at være med til at vælge den nye biskop i Aalborg Stift. Den nye biskop vil være med til at sætte rammen for kirken i de kommende år. I menighedsrådet kan I minde hinanden om at huske at stemme at få stemt. Det sker jo ikke på et menighedsrådsmøde, men digitalt. Gå ind og stem med det samme, så du ikke glemmer det.

1765 personer vælger stiftets nye biskop

Stemmeberettigede til bispevalget er alle stiftets præster og menighedsråd. Der er 1765 stemmeberettigede (endelig valgliste - find den her).

Alle stemmeberettigede har modtaget afstemningsmaterialet digitalt den 31. august 2021 kl. 10. Læs mere om info til stemmeberettigede i faktaboksen:

Fakta

Info til stemmeberettigede

Alle stemmeberettigede vil modtage afstemningsmaterialet digitalt den 31. august 2021 kl. 10. 

 

Når afstemningsmaterialet udsendes, vil valgbestyrelsen beskrive proceduren i forbindelse med valget nærmere. 

 

Afstemningsmaterialet sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-boks. Husk at have dit nemID klar.

 

Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.

 

Valgbestyrelsen opfordrer til, at personer, som mener, at de er berettigede til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, og personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse, dvs. den 7. september 2021. Indsigelse skal sendes til valgbestyrelsens sekretariat på adressen Aalborg Stiftsadministration, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller til kmaal@km.dk.

 

Læs også: Info til stemmeberettigede

Kampen om bispesædet står mellem tre kandidater, der alle har brugt de seneste måneder på en valgkamp fyldt med debat- og fyraftensmøder, gudstjenester, interviews og indlæg i medier, digitale aktiviteter og besøg i hele stiftet.

Kandidater til bispevalget 2021 i Aalborg Stift er:

  • Annette Brounbjerg Bennedsgaard
  • Hanne Dahl
  • Thomas Reinholdt Rasmussen

Læs mere om de tre bispekandidater her

De tre kandidater til bispeembedet i Aalborg Stift. Fra venstre: Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Hanne Dahl og Thomas Reinholdt Rasmussen

Hvornår er der en endelig afgørelse?

Første valgrunde afsluttes d. 21. september. Hvis en kandidat får halvdelen af de afgivne stemmer i denne første runde, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse som biskop. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første valgrunde.

Se tidslinje for bispevalget i Aalborg Stift 2021 her

Den nye biskop bliver den 59. biskop i rækken og tiltræder den 1. december 2021. Biskoppen indsættes ved bispevielse i Aalborg Domkirke Budolfi den 12. december 2021.