2021
Nyheder

Projektmedarbejdere søges til arbejdet med grøn omstilling 

JOBOPSLAG:Partnerskabet bag folkekirkens grønne omstilling søger én leder og én medarbejder til at gå foran i arbejdet med den grønne omstilling 


Projektleder og projektmedarbejder til folkekirkens grønne omstilling

Hvis du brænder for klima og bæredygtighed, og er en erfaren projektleder eller projektmedarbejder, er det måske dig, vi søger efter. Folkekirken har lagt sporene for en ambitiøs og samlet indsats for grøn omstilling – nu sætter vi farten op!

Partnerskabet bag folkekirkens grønne omstilling søger en projektleder samt en projektmedarbejder til at gå foran i arbejdet med den grønne omstilling på tværs af landet.

Folkekirken er en landsdækkende organisation med en samlet årlig økonomi på knap 9 mia. kr. og mere end 15.000 ansatte. Dertil kommer endnu flere frivillige, der også er en del af de mange aktiviteter, der hver dag finder sted over hele landet. For perioden 2021-2025 har folkekirkens parter planlagt en national indsats til ca. 17 mio. kr., der skal samle hele organisationen om at fremme grøn omstilling i Danmark – det mangler vi en projektleder til at stå i spidsen for.

Motoren i omstillingen bliver en projektgruppe på 3-4 personer. Til at bistå projektlederen søger vi også en erfaren projektmedarbejder. Resten af gruppen sammensættes derefter.

Projektgruppen refererer til en styregruppe, med repræsentanter for folkekirkens forskellige aktører. Til at vejlede styregruppen etableres der et dialogforum med relevante fagfolk samt folkekirkelige repræsentanter. Herfra nedsættes der arbejdsgrupper efter behov.

Daglig sparring og rådgivning fås hos stiftskontorchefen, der fungerer som programleder for den samlede indsats.


Opgaverne

Vi tilbyder et spændende, selvstændigt og varieret job, hvor du selv sætter dit præg på opgaveløsningen og forventes at tage ansvar for projektets succes.

Opgaverne spænder vidt:

 • Projektledelse af folkekirkens grønne omstilling, hele vejen fra opstart til drift
 • Forestå kortlægning og analyse og løbende følge op med måling og dokumentation, fx af CO2-reduktion
 • Lave kommunikationsplan og opbygge platform og materialer
 • Selv være tovholder på udvalgte indsatser
 • Have en bred kontakt- og samarbejdsflade med folkekirkens parter og eksterne samarbejdspartnere
 • Være inspirator og motivator for menighedsråd og provstiudvalg
 • Sekretariatsbistand til styregruppe og dialogforum
 • Følge med i lovgivningen på det brede klimaområde og afsøge støttemuligheder
 • Planlægning og afholdelse af events, fra mindre workshops, ekskursioner og undervisningsfor-løb til landsdækkende konferencer
 • Sikre årlig afrapportering til styregruppen

Opgaverne løses i tæt samarbejde med projektgruppens øvrige ansatte. Vi vægter et godt kollegaskab, hvor alle bidrager til at opgaverne løses, og der skabes resultater i fællesskab.
 

Projektlederens profil

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring fra en lignende stilling, fx som klimakoordinator, og brænder for den grønne omstilling
 • Er fagligt velfunderet på det grønne område, gerne med relevant, akademisk uddannelse
 • Har erfaring som projektleder og din værktøjskasse er i orden. Du kan facilitere processer og projekter, også sammen med frivillige aktører
 • Kan arbejde struktureret og bevare overblikket
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt med forskellige målgrupper
 • Er udadvendt, åben og god til at skabe relationer

Det er desuden en fordel, hvis du:

 • Har erfaringer fra netværksbaserede eller frivillige organisationer
 • Evner at inkludere den folkekirkelige organisation bredt, herunder også dens medlemmer, samt forskellige typer af lokalsamfund (både landdistrikter og byer)
 • Har indsigt i og forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Kan idegenerere grønne indsatser med relevante aktører og samarbejdspartnere
 • Har erfaring med at ansøge fonde for finansiering til projekter
 • Har kendskab til folkekirken og dens opbygning
   
Projektmedarbejderens profil

Vi forventer, at du:

 • Er fagligt velfunderet på det grønne område, gerne med relevant, akademisk uddannelse
 • Har erfaring med projektarbejde
 • Kan arbejde struktureret med fokus på detaljen

Det er desuden en fordel, hvis du:

 • Er udadvendt, åben og god til at skabe relationer
 • Har erfaringer fra netværksbaserede eller frivillige organisationer
 • Kender til dataindsamling og kortlægning på klima- og energiområdet
 • Kan idegenerere grønne indsatser med relevante aktører og samarbejdspartnere
 • Har erfaring med at ansøge fonde for finansiering til projekter
 • Har kendskab til folkekirken og dens opbygning

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation. Projektlederstillingen kan besættes som special- eller chefkonsulent afhængig af kvalifikationer og overenskomst. Projektmedarbejderen forventes ansat som fuldmægtig, afhængig af kvalifikationer og overenskomst. For begge stillinger kan der forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsestidspunkt for begge stillinger er den 1. januar 2022 og forventet sluttidspunkt er den 31. december 2025.

Stillingerne er formelt indplaceret under kontorchefen i Lolland-Falsters Stift, men det fysiske ansættelsessted aftales ved ansættelsen. Der kan både være tale om en hjemmearbejdsplads og/eller en kontorplads hos en af folkekirkens institutioner eller parter, afhængig af hvor i landet du bor. Du ansættes i en landsdækkende organisation, hvor online kollegaskab og samarbejde er en naturlig arbejdsform, der supplerer folkekirkens fysiske tilstedeværelse over hele landet.

For begge stillinger skal du påregne rejseaktivitet på tværs af landet, da vi – trods nye værktøjer og vaner – også mødes fysisk. Det kan godt være aften eller weekender, hvorfor en vis fleksibilitet ift. arbejdstid er nødvendig. Egen bil er en fordel.
 

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til styregruppeformand biskop Peter Fischer-Møller på tlf.nr. 2329 6776 eller stiftskontorchef/programleder Lene M. Krabbesmark på tlf.nr. 2025 8088. Hos sidstnævnte kan du rekvirere programbeskrivelsen for folkekirkens grønne omstilling på mail lekra@km.dk.

Du kan læse mere om folkekirken på www.folkekirken.dk og www.menighedsraad.dk samt på de 10 stifters hjemmesider.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er onsdag den 17. november 2021. Ansøgning med bilag sendes elektronisk.

OBS: Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken stilling du søger.

Vi afholder samtaler onsdag den 24. november og 2. runde fredag den 26. november.

Alle interesserede uanset alder, køn, race eller etnicitet opfordres til at søge stillingen.

Søg jobbet online