2021
Nyheder

Nyt spil skal omsætte evangeliet til handling

Stiftsudvalget for diakoni lancerer nyt spil, der skal hjælpe menighedsråd til dialog om, hvordan man lokalt kan styrke kirkens sociale arbejde.

Det nye diakoni-spil indeholder 24 samtalekort om både værdier og konkrete cases, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære scenarier. 

"En nydansker er begyndt at komme regelmæssigt til gudstjeneste og deltager også under altergangen, men skynder sig altid hjem umiddelbart efter.

Hvordan har I som menighedsråd besluttet at byde nye kirkegængere velkomne? Hvad skal der til, så man som nydansker falder til i den danske folkekirke? Hvordan kan kirken bidrage til integration - og bør den det?"
 

"En kirkegænger har efter gudstjeneste fortalt en fra menighedsrådet, at han, efter der er kommet sygdom i nærmeste familie, er på vej ud i et alkoholmisbrug

Hvorfor tror du, han fortæller én fra kirken om sit alkoholmisbrug? Hvad er kirkens opgave i denne situation?"
 

"En lærer fra skolen henvender sig til præsten, fordi sugar-dating og euforisende stoffer er et stigende problem blandt de unge i byen.

Hvorfor tror du, læreren henvender sig til præsten? Hvilket samarbejde har kirken med skolen hos jer?"

 

Sådan lyder nogle af spørgmålene på de nye DIA-kort - et samtalespil lanceret af Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift. 

Her bliver man bedt om at tage stilling til en række tænkte cases og værdier og kirkens konkrete rolle i det lokale, sociale arbejde. 

For det er vigtigt, at menighedsråd støttes til at tage stilling til kirkens rolle i det lokale, sociale arbejde. Det mener formanden for Stiftsudvalget for diakoni, Annelise Skjerning Hejlskov:

- Med de nye samtalekort ønsker vi at kickstarte og stimulere det eksisterende diakonale arbejde i stiftets kirker. Kortene skal skærpe fokus på diakoniens forpligtelse og berettigelse.

Torsdag lancerede arbejdsgruppen fra Stiftsudvalget for diakoni de nye DIA-kort på bispegården. Fra højre: Annelise Skjerning Hejlskov (formand for Stiftsudvalget for diakoni), Doris Vest Steen og Paul Holm. Ikke på billedet: Ivana Høgagard.

Fra tanke til handling

Samtalekortene skal befordre menighedsrådenes samtale om diakoni og dermed inspirere til, at diakonien bliver en del af den lokale dagsorden i kirkerne. Spillet skal støtte og styrke de aktiviteter, der allerede er i gang i sognene, og nye initiativer kan se dagens lys - ansporet af den samtale, menighedsrådet nu får hjælp til at sætte i gang.

Annelise Skjerning Hejlskov peger på, at kirkens sociale arbejde altid har fyldt meget i de enkelte kirker. Og alligevel oplever hun, at der er behov for et værktøj, der kan befordre samtalen om diakoni:

- For nogle menighedsråd kan det være svært at få taget hul på samtalen om diakoni. Man har et stort ønske om at sætte mere fokus på det, men hvor skal man lige sætte ind?

Og faktisk er det, ifølge Annelise Skjerning Hejlskov, slet ikke så svært at komme i gang:

- Det handler egentligt bare om at få øje på, hvor man som kirke kan være til stede for de, der har brug for det. Det er håbet med de nye kort, at man netop blive bevidst om de situationer, hvor man som kirke har mulighed for at hjælpe sine medmennesker.

Alle menighedsråd i Aalborg Stift modtager et eksemplar af de nye DIA-kort. Spillet kommer i et praktisk format - lige til at medbringe til et menighedsrådsmøde, en frivilligaften eller i andre sammenhænge, hvor den lokale kirkes sociale arbejde skal på dagsordenen.

Et praktisk arbejdsredskab

DIA-kortene er netop tænkt som et arbejdsredskab til alle menighedsråd. Kortene kan bruges af både helt nye menighedsråd, men også midt i en periode og som løbende inspiration i menighedsrådets arbejde. 

Og lige nu er et oplagt tidspunkt for mange menighedsråd, siger stiftsudvalgsformand Annelise Skjerning Hejlskov:

- Menighedsrådene er nu kommet i arbejdstøjet efter sommerferien og er klar til at tage fat - også på de diakonale initiativer. Måske man har behov for at gennemgå kirkens eksisterende aktiviteter, eller man har brug for at få tankerne sporet ind på, hvor man lokalt kan gøre en konkret indsats.

Diakoni har været et af kirkens kerneområde i 2000 år. Kirken har altid drevet diakoni. Jeg hilser initiativet med DIA-kortene meget velkommen og håber, menighedsrådene vil afsætte tid til at få en dialog om, hvordan vi som kirke kan drive diakoni til gavn og glæde for vores menigheder.

Biskop Henning Toft Bro
MERE OM

Stiftsudvalget for diakoni

Stiftsudvalget for diakoni har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni. 

Læs mere om diakoni og Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift her

En opfordring til alle menighedsråd

Biskop Henning Toft Bro, der også har skrevet forordet til spillet, er begejstret for den store indsats, Stiftsudvalget for diakoni har lagt i udviklingen af det nye samtalespil:

- Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift har været meget aktive gennem årene. Det var i det udvalg, tanken om Folkekirkens Familiestøtte blev fostret. Og nu har man skabt DIA-kortene, der skal være med til at starte debat om diakoni i menighedsrådene.

Biskoppen kommer samtidigt med en opfordring til alle menighedsråd i stiftet:

- Diakoni har været et af kirkens kerneområde i 2000 år. Kirken har altid drevet diakoni. Jeg hilser initiativet med DIA-kortene meget velkommen og håber, menighedsrådene vil afsætte tid til at få en dialog om, hvordan vi som kirke kan drive diakoni til gavn og glæde for vores menigheder.

Læs mere om DIA-spillet i faktaboksen herunder og se også videoen her, hvor arbejdsgruppen bag de nye DIA-kort fortæller nærmere om initiativet.


Fakta

DIA-kort

Indhold:

Spillet består af en kasse med 24 samtalekort og en lille folder med materiale om diakoni samt idéer til, hvordan samtalekortene kan anvendes. 

 

Formål:

Det er op til de enkelte sogne, hvordan de prioriterer og organiserer det diakonale arbejde. Målet er derfor ikke at præsentere sognene for færdige løsninger, men derimod at inspirere til at tænke diakonalt lokalt ved at stimulere samtaler og overvejelser om diakoni i stiftets menighedsråd.

 

Modtager:

De tiltænkte modtagere af projektet er menighedsråd, da de er ansvarlige for kirkelivet i de enkelte sogne, herunder også diakonale tiltag. Menighedsråd er både ansvarlige for ansættelser og økonomisk prioritering. Det er også menighedsrådets opgave at se menneskers behov i sognet. 

 

Der er et sæt spil til hver af menighedsrådene i stiftet, og spillet omdeles provstivis. Det er muligt for andre end menighedsråd at tilegne sig et eksemplar af spillet. Kontakt Stiftsudvalget for diakoni for nærmere info.

 

Kontakt i tilfælde af spørgsmål:

Ivana Høgagard

24 65 46 39 / ih@km.dk 

Annelise Skjerning Hejlskov
24 40 67 11 / ass@km.dk