2021
Nyheder

Beretning og billeder fra Landemode 2021

I dag fredag den 24. september blev der afholdt Landemode i Aalborg. Læs biskoppens 12. og sidste Landemodeberetning og se billeder fra Landemodegudstjenesten.

Salmenummertavle

Budolfi Kirke klar til den traditionsrige Landemodegudstjeneste. Foto: Lars Horn/Baghuset.

Den 24. september løb det årlige Landemode af stablen i Aalborg. Dagen startede traditionen tro med Landemodegudstjeneste i Aalborg Domkirke, hvor stiftets præster var mødt talstærkt op og gik i procession fra sakristiet ind i en fyldt Budolfi Kirke.

Ved gudstjenesten blev to provster kreeret: Provst Lisbeth Damgren, Thisted provsti og provst Anna Døssing Gunnertoft, Aalborg Vestre provsti.

Prædikant ved Landemodegudstjenesten var provst Holger Lyngberg, Rebild provsti.

Se billeder fra Landemodegudstjenesten her: 

Henning Toft Bro går forrest i procession

Det var en procession i god blæst fredag formiddag i Aalborg. Foto: Lars Horn/Baghuset

Biskop og stiftsamtmand går forrest i procession

Forbipasserende fik sig et flot syn, da biskop, stiftsamtmand og stiftets provster og præster bevægede sig over Gammel Torv i Aalborg. Foto: Lars Horn/Baghuset

Biskop med stort smil og knyttede hænder træder ind i kirken

En oplagt biskop klar til sin sidste Landemodegudstjeneste som biskop over Aalborg Stift. Foto: Lars Horn/Baghuset

Biskop og stiftsamtmand fører an op ad kirkegulvet foran provster og præster

Budolfi Kirke danner hvert år rammen om Landemodegudstjenesten, der finder sted den sidste fredag i september. Foto: Lars Horn/Baghuset

Mandlig præst sidder på stol med salmebog åben

Der er tradition for, at så mange af stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i Landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster. Foto: Lars Horn/Baghuset

Præster sidder på stole helt oppe foran alteret

Sidste år var Landemodegudstjenesten aflyst pga. corona, men i år var der heldigvis igen mulighed for at afholde gudstjeneste ifm. Landemodet. Foto: Lars Horn/Baghuset

Stole i kirke fyldt med præster

Foto: Lars Horn/Baghuset

Mand iført messehagel læser op af bog

Foto: Lars Horn/Baghuset

Holger Lyngberg på prædikestol

Prædikant ved årets Landemodegudstjeneste, provst Holger Lyngberg. Foto: Lars Horn/Baghuset

Henning Toft Bro står foran to præster

Ved gudstjenesten blev to provster kreeret af biskop Henning Toft Bro. Foto: Lars Horn/Baghuset

En flok præster står op og kigger på de to præster ved alteret foran biskoppen

Provstekreering ved årets Landemodegudstjeneste. Foto: Lars Horn/Baghuset

To glade præster går fra alteret

De to nyindsatte provster: Anna Døssing Gunnertoft, Aalborg Vestre Provsti og Lisbeth Damgren, Thisted Provsti. Foto: Lars Horn/Baghuset

Provst Anna Døssing Gunnertoft, biskop Henning Toft Bro og provst Lisbeth Damgren

Provst Anna Døssing Gunnertoft (t.v.), biskop Henning Toft Bro og provst Lisbeth Damgren. Foto: Lars Horn/Baghuset

Ryggen af bispekåbe

Biskop Henning Toft Bro ved alteret. Foto: Lars Horn/Baghuset

Præster rejser sig for biskop Henning Toft Bro

Biskop Henning Toft Bro. Foto: Lars Horn/Baghuset

Biskop og procession går ud af kirken

Årets Landemodegudstjeneste nærmer sig sin slutning og biskop, provster og præster bevæger sig igen ud af Aalborg Domkirke. Foto: Lars Horn/Baghuset

Præster griner og hilser på hinanden udenfor kirke

Foto: Lars Horn/Baghuset

Biskoppens sidste Landemodeberetning

Efter gudstjeneste i domkirken var der frokost i Folkekirkens Hus, hvor biskop Henning Toft Bro gik på talerstolen og aflagde sin årlige beretning, Landemodeberetningen, med højdepunkter fra årets gang i Aalborg Stift - og denne gang også højdepunkter fra Henning Toft Bros tid som biskop over Aalborg Stift. Årets beretning var nemlig den 12. og sidste beretning fra Henning Toft Bro, der går på pension til oktober.
 

Læs biskoppens Landemodeberetning 2021

 

Biskop Henning Toft Bro på talerstol foran siddende publikum

Biskop Henning Toft Bro på talerstolen i Folkekirkens Hus 24. september 2021. Foto: Lars Horn/Baghuset

Efter frokosten gik de egentlige Landemodeforhandlinger i gang i Bispegården. Læs mere om Landemodet i faktaboksen herunder.

Fakta

Om Landemodet

Ordet 'Landemode' har rødder i det gammeldanske ord for møde, mot. 

 

Hvert år afholder Aalborg Stift Landemode, som ved kgl. resolution er fastsat til at skulle finde sted den sidste fredag i september måned. Landemodet indledes med offentlig gudstjeneste i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke. 

 

Landemodet er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og Stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang i Stiftet. Næste års stiftspræstemøde drøftes, ligesom der redegøres for årets stiftsbog, der udkommer til advent.

 

Der er tradition for, at så mange af Stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i Landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster.