2021
Nyheder

Her er de officielle bispekandidater

I dag, mandag den 21. juni 2021, udløb fristen for at melde sig som kandidat til biskop over Aalborg Stift. Valgbestyrelsen har gennemgået kandidatlisterne, og den officielle kandidatoversigt ligger nu klar. 

Valgbestyrelsen godkendte mandag kandidat- og stillerlister til bispevalget i Aalborg Stift 2021. 

Først meldte en sig, så en mere og endelig en tredje. 

Alle tre kandidater til bispevalget i Aalborg Stift har nu afleveret kandidat- og stillerlister (lister over de præster og menighedsrådsmedlemmer, der står bag de enkelte kandidaters kandidatur). 

Herefter skulle valgbestyrelsen, med bistand fra stiftsadministrationen, validere listerne og sikre, at alle stillere er stemmeberettigede i Aalborg Stift.

Og mandag den 21. juni 2021 kl. 18.00 kunne valgbestyrelsen erklære, at alle kandidater er godkendt.

Dermed bliver det en af disse tre, der afløser biskop Henning Toft Bro i bispesædet:

  • Annette Brounbjerg Bennedsgaard, sognepræst ved Torsted og Østerhåb kirker og provst i Horsens Provsti
  • Hanne Dahl, sognepræst ved Budolfi Kirke, Aalborg
  • Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring og provst i Hjørring Søndre Provsti

Læs mere om kandidaterne her

Det er menighedsrådsmedlemmer og præster i Aalborg Stift, i alt 1761 personer, der vælger den nye biskop. Selve afstemningsproceduren indledes den 31. august 2021, og første valgrunde afsluttes den 21. september 2021, hvor de elektroniske stemmesedler tælles op og resultatet offentliggøres.

Hvis ingen af de tre kandidater har fået mindst 50 procent af stemmerne, går de to kandidater, der har fået flest stemmer, videre til en ny valgrunde. Den afsluttes den 27. oktober 2021, hvorefter det offentliggøres, hvem der skal være ny biskop over Aalborg Stift.

Valget foregår elektronisk. De stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, hvordan de stemmer. Find mere info til stemmeberettigede her. Her ligger også en valgliste, hvor alle stemmeberettigede kan sikre, at de står på listen. Valglisten over de stemmeberettigede vil også kunne ses på folkekirkens intranet, DAP.

Den nye biskop bliver indviet i Aalborg Domkirke den 12. december 2021.

Læs mere om bispevalget i Aalborg Stift her.