2021
Nyheder

Corona sætter tydeligt aftryk i kirkestatistikken

Et år med corona præger kirkestatistikken for 2020. Især er langt færre blevet døbt, og det kan blive et problem på længere sigt. Biskop Henning Toft Bro er opmærksom på dåbstallene, men finder dem ikke alarmerende. 

Et år med coronapandemi og nedlukning har sat sit tydelige spor i antallet af særligt dåb og bryllupper, mens medlemsprocenten kun har set et mindre fald. Udmeldelsesstatistikken er ligeledes stabilt lav. Foto: Henrik Dons Christensen

Af Andreas Lindbjerg Nielsen og Marie Hoehl Tolstrup

Kirkestatistikken for 2020 er netop udgivet. 

Gransker man tallene, kan man få en fornemmelse af, hvor mange der har brugt kirken i årets løb, og ikke overraskende bærer tallene synligt præg af et år med coronapandemi og aflyste eller udskudte barnedåb og bryllupper.

I 2020 blev der på landsplan døbt 33.900 mennesker i folkekirken. Det er 6.733 færre dåb end i 2019, hvor der blev døbt 40.633. Langt størstedelen af de døbte er naturligvis små børn. Det samlede dåbstal afhænger altid af, hvor stor årgangen af spædbørn er i det pågældende år, men fødselsårgangen fra 2019 var af nogenlunde samme størrelse som året forinden. 

Det vil sige, at en stor del af det markante fald kan tilskrives coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Det mener Henrik Reintoft Christensen, som er lektor i religionssociologi og leder af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet:

- Krisen har sat begrænsninger for at mødes. Og selvom man jo faktisk har haft gode muligheder for at få sit barn døbt, så har en del alligevel valgt at lade være. Det kunne godt tyde på, at selve festen – eller det at have familie og venner samlet om barnet på dagen – betyder meget for folk. Sådan ved vi, at det forholder sig med både konfirmation og bryllup, hvor mange ser dagen som ét langt ritual, som altså ikke kun er begrænset til den kirkelige handling. Med de tal vi ser for dåb i år, kunne det tyde på, at det samme gælder barnedåben.

Men hvor vielser nemmere kan udsættes til året efter, er der måske færre, der vælger at få deres barn døbt, efter det er fyldt 1 år, mener Henrik Reintoft Christensen. 

- Det bliver spændende at se, om dåbstallet indhenter lidt af det tabte næste år. For vi ved fra forskningen, at hvis folk ikke døber deres børn, er der mindre sandsynlighed for, at de dukker op senere i livet til for eksempel konfirmation.

Leder af Videnscenter: Det kræver handling

Det faldende dåbstal vækker bekymring hos leder af Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort.

- Det er uden sammenligning det vigtigste ved årets kirkestatistik, fordi dåben risikerer at miste sin karakter som det naturlige valg for nybagte forældre. Hvis det for eksempel er forældrenes første barn, som ikke bliver døbt på grund af nedlukningen, så er der sandsynlighed for, at barn nummer to og tre heller ikke bliver døbt. Det er ofte til- eller fravalget af dåb ved første barn, der har betydning for valget ved de andre søskende.

For at undgå sådan en dominoeffekt kræver det direkte handling fra folkekirken, mener Birgitte Graakjær Hjort.

- Vi kan håbe, at der blot er tale om udskudte dåb, men vi kan ikke sætte os ned med hænderne i skødet og regne med det. Derfor bliver vi som folkekirke nødt til at handle på det, siger Birgitte Graakjær Hjort og nævner en dåbskampagne som et oplagt tiltag, ligesom kirkerne kan arbejde med at gøre dåben af 1-3-årige mere tilgængelig.

I Nord- og Nordvestjylland er traditionen for dåb stærk, mener biskop Henning Toft Bro, der ikke er bekymret for det lave antal dåb i 2020, som han tilskriver coronarestriktioner og dåbsfamiliernes ønske om at samle mange til dåbsfesten. Arkivfoto.

Biskop: Vi er opmærksomme på tallene

I Aalborg Stift alene blev der i 2020 døbt 658 færre børn end i 2019. Biskop Henning Toft Bro fortæller, at man i Aalborg Stift er opmærksomme på tallene, men vil ikke betegne dem for 'alarmerende'. Tilbagemeldingen fra sognene i Nord- og Nordvestjylland er nemlig, at langt de fleste familier blot har udskudt dåben.

- Mange familier venter sandsynligvis, til de kan holde større fester i forbindelse med dåben. Kirkerne melder om, at de er i kontakt med sognets familier og allerede nu har aftaler med de familier, der har udskudt dåben på grund af coronarestriktioner. Vi er i Nordjylland, hvor traditioner, herunder dåbstraditionen, betyder meget for mange, lyder det fra biskoppen, der dog pointerer, at kirken også i de kommende år vil gøre meget for at samle op efter en tid med coronakrise. 

- Vi skal naturligvis forholde os til statistikken, og derfor vil vi også her i Aalborg Stift fortsat have fokus på, hvordan vi imødekommer de udfordringer, coronakrisen har givet i forhold til dåb og andre kirkelige handlinger.

Se en oversigt over landsdækkende nøgletal og dyk ned i alle tallene for kirkestatistikken på folkekirken.dk her (eksternt link)