2020
Nyheder

Stor tilslutning til kirken i Nordjylland

Nye tal fra Danmarks Statistik slår fast, at langt de fleste i Aalborg Stift er medlemmer af folkekirken, og de fleste døber deres børn i kirken og begraver deres døde fra kirken. 

Dåbsprocenten i Aalborg Stift er godt 14% højere end landsgennemsnittet. Arkivfoto

Af Sofie Klingberg Kruhøffer

82,7 procent af alle i Aalborg Stift er medlemmer af folkekirken. Til sammenligning er tallet for hele landet på 74,3 procent.

Der har i mange år været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i den procentdel af Danmarks indbyggere, der er medlemmer af folkekirken. Blandt andet fordi en voksende andel af befolkningen har en anden etnisk baggrund end dansk.

Fra 2019 til 2020 er medlemsprocenten i Aalborg Stift dog kun faldet med 0,3 procentpoint fra 83 procent til 82,7 procent.

Flere bliver døbt

Dåbsprocenten er til gengæld steget en smule. Af de børn, som blev født i Aalborg Stift i 2018 blev 72,8 procent døbt inden udgangen af 2019. For børn født i 2017 var tallet 72,7 procent. De tal dækker også over voksne, der bliver døbt.

Aalborg Stift ligger generelt i den høje ende, når vi kigger på dåbsprocenten. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2018 58,7 procent.   

Præsten begraver

Også tal for folkekirkelige begravelser er med i Danmarks Statistiks nye tal.

På landsplan blev 82,7 procent af de døde begravet eller bisat med medvirken fra en præst i 2019. I Aalborg Stift er tallet 89,0 procent i 2019, hvilket er konstant fra 2018, hvor tallet også hed 89 procent. 

MERE OM

Find mere info om de nyeste tal fra Danmarks Statistik på Folkekirken.dk