2020
Nyheder

Sådan kan du bruge din (delvist åbne) kirke

Kirkerne er åbne igen. Her er et overblik over, hvordan du kan bruge kirken i den nuværende fase af genåbningen.

Kirkerne måtte fra mandag den 18. maj åbne dørene igen. Den første traditionelle gudstjeneste bliver Kristi himmelfartsdag. 

Af Andreas Lindbjerg Nielsen

OBS: Personer, som er smittede eller har symptomer, vil stadig ikke have mulighed for at komme i folkekirken. Besøgende med øget risiko (herunder ældre, kronisk syge og gravide) bør overveje, om de deltager fysisk i aktiviteter i folkekirken, eller om de skal deltage på anden måde - fx online gudstjenester.

Gudstjeneste

Kirkerne må igen holde gudstjeneste i det fysiske kirkerum. Men det forudsætter, at en række retningslinjer bliver overholdt.

LÆS MERE: 7 corona-retningslinjer, du skal huske i kirken

Der må højst være 1 person per 4 kvadratmeter gulvplads. De enkelte kirker ved allerede, hvor mange der maksimalt må være i alt, og hvor man skal placere sig. Samme regel har nemlig været gældende for begravelser og bisættelser de sidste måneder. 

Hvis du er i tvivl, om der er plads til dig i kirken, kan det være en god idé at finde ud af, om man skal tilmelde sig den enkelte gudstjeneste. Ellers må meget velbesøgte kirker se sig nødsaget til at afvise deltagere i døren. Mange steder regner de dog ikke med, at det bliver et problem.

Nogle kirker har lavet elektroniske tilmeldingssystemer, som sikrer, at kun det antal deltagere, som retningslinjerne foreskriver, møder op. Du kan se på kirkens hjemmeside eller kontakte kirkekontoret, hvis du er i tvivl om, hvordan proceduren er i dit sogn.

Derudover vil gudstjenesterne ofte være forkortet. Til gengæld afholdes der mange steder flere på en dag, hvis der er flere kirkegængere, end der er plads til ved en enkelt gudstjeneste. Hvis der er altergang, sker det under særlige hygiejnisk forsvarlige forhold.

Kirkens personale vil anvise, hvor man må sætte sig for at holde den fornødne afstand. Kravet om afstand gælder ikke for dem, der bor sammen. Så for eksempel må ægtepar gerne sidde sammen.

Kirkerne er blevet opfordret til så vidt muligt at undgå at bruge genstande, som skal afsprittes før og efter brug. Derfor vil mange dele sangark ud i stedet for salmebøger. Og du kan tage din egen salmebog med, hvis du har en.

Bøn og andagt

Kirkerne er også åbne for, at man kan gå ind og være i kirken. Nogle steder kan man tænde et lys, i så fald er der håndsprit til rådighed. Det er forskelligt, hvornår kirkerne holder åbent, men typisk i løbet af dagtimerne i tidsrummet 9 til 17. Det kan dog variere meget, så undersøg det hos din lokale kirke.

Kirkerne må også afholde mindre andagter, altså små afkortede gudstjenester, så længe det ikke overstiger den tilladte kapacitet. 

Dåb, vielse og konfirmation

Mange kirker vælger at afholde dåb adskilt fra gudstjenesten. Dels fordi det forkorter de traditionelle gudstjenester væsentligt, dels fordi det giver mulighed for, at flere pårørende kan deltage ved dåben. 

Vielser og konfirmation planlægges som altid lokalt, og her gælder samme retningslinjer som for gudstjenester i forhold til antal deltagere mv.

Begravelse og bisættelse

Der gælder samme retningslinjer som ved andre kirkelige aktiviteter, og der må derfor maksimalt være 1 person per 4 kvadratmeter inde i kirken. I modsætning til andre aktiviteter, er der dog ikke forsamlingsforbud uden for på kirkens arealer, når det gælder begravelse og bisættelse. Der må altså gerne deltage flere, end der har været i kirken, så længe man overholder sundhedsmyndighedernes generelle krav om adfærd og behørig afstand.

Øvrige aktiviteter

Genåbningen omfatter ikke kun selve kirken og de kirkelige handlinger, den omfatter også tilknyttede lokaler såsom sognegårde og menighedshuse og de aktiviteter, som finder sted her. For eksempel babysalmesang, sociale aktiviteter, sorggrupper m.m.

Kirkegården

Kirkegården må gerne besøges, så længe man følger de generelle retningslinjer og holder 2 meters afstand til personale.

Ingen udendørsgudstjenester

Der er med de nuværende retningslinjer ikke mulighed for at gennemføre udendørsgudstjeneste, da forsamlingsforbuddet kun er ophævet i de lokaler, som folkekirken råder over. Uden for kirken gælder de generelle regler som i resten af samfundet, når vi ser bort fra  begravelser på kirkegården. Derfor er det ikke tilladt at forsamle mere end 10 personer indtil foreløbigt den 8. juni, hvor vi går ind i næste fase af genåbningen. Det betyder også, at de udendørs pinsegudstjenester, som er blevet en tradition i mange sogne, i praksis ikke kan gennemføres i år (medmindre det generelle forsamlingsforbud opjusteres inden pinse).

LÆS MERE: Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggelse (eksternt link)

LÆS MERE: Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund (eksternt link)