2020
Nyheder

Biskopper opfordrer til at aflyse julegudstjenester

Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformand og den præst, der har gudstjenesten, fastslår biskopperne sammen med Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd.  

Pressemeddelelse fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne. 

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Helligtrekongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

BAGGRUND

Onsdag aften udsendte Kirkeministeriet en pressemeddelelse vedr. nye skærpede retningslinjer for afholdelse af julegudstjenester, hvori bl.a. al sang frarådes, og gudstjenesten varighed anbefales til max. 30 min. 
Læs Kirkeministeriets pressemeddelelse her

 

Det er på den baggrund, at biskopperne sammen med Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd nu ikke længere anbefaler af gennemføre julegudstjenester.