2020
Nyheder

Opdatering om ophævelse af restriktioner

19/11: I fortsættelse af biskop Henrik Stubkjær og biskop Henning Toft Bros brev den 19. november 2020 om ophævelse af restriktioner i de 7 nordjyske kommuner, kan det oplyses, at det særligt restriktive forsamlingsforbud for disse kommuner ophæves.

 

Til alle menighedsråd, præster og provster i Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev og Thisted kommuner 

Kære menighedsråd, provstier og præster 

I fortsættelse af biskop Henrik Stubkjær og biskop Henning Toft Bros brev sendt den 19. november 2020 om ophævelse af restriktioner i de 7 nordjyske kommuner, kan det oplyses, at det særligt restriktive forsamlingsforbud for disse kommuner ophæves. 

For folkekirken i de berørte 7 kommuner betyder det, at bestemmelsen i § 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgangen til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af corona igen finder anvendelse her. 

Det betyder konkret, der i de 7 nordjyske kommuner igen er mulighed for at der afholdes:

  • Udendørs gudstjenester, vielser, menighedsaktiviteter m.v., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned med et deltagerantal på op til 500. 
     
  • For udendørs begravelse/bisættelser gælder der fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer.

Se hele bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509 

 

Med venlig hilsen
Helle Hindsholm
Stiftskontorchef
Aalborg Stift