2020
Nyheder

Ny provst i Thisted Provsti

Lisbeth Damgren bliver ny provst for Thisted Provsti i Aalborg Stift fra 15. august 2020. 

Lisbeth Damgren er vokset op på en gård i Østervrå i et kirkeligt interesseret hjem og vender med ansættelsen som provst i Thisted Provsti dermed tilbage til det stift, hvori hun voksede op. Privatfoto

Ved kgl. resolution af 20. juli 2020 er sognepræst i Ormslev Pastorat i Aarhus Stift Lisbeth Damgren fra den 15. august 2020 ansat som sognepræst i Tilsted Pastorat og provst for Thisted Provsti i Aalborg Stift. 

Lisbeth Damgren er cand.theol. fra Aarhus Universitet 1997 og på cv'et figurerer bl.a. titler som diakonimedarbejder i København, landssekretær ved KFUM & K's Lederuddannelse og Forkyndelse med Jylland som område, tillidsrepræsentant for præstekollegerne i Randers Søndre Provsti, formand for bestyrelsen af tillidsrepræsentanter i Aarhus Stift og flere stillinger som sognepræst.

Aktuelt kommer Lisbeth Damgren fra en stilling som sognepræst i Ormslev Kirke (Aarhus Stift) og en post som boligvurderingsmand for Aarhus Stift. Hun har tillige de seneste syv år været lønforhandler for sine præstekolleger i Aarhus Stift.

Der er ingen tvivl om, at Lisbeth Damgren glæder sig meget over sin nye rolle som sognepræst i Tilsted og provst i Thisted Provsti:

- Efter godt 20 år i Aarhus Stift er jeg klar til at prøve nyt. Jeg glæder mig til at blive præst i Tilsted Sogn og provst i Thisted Provsti og sammen med menigheder, menighedsråd, præster, alle kirkens ansatte, provstiudvalg og alle andre at være kirke i Thy.

Lisbeth Damgren flytter ind i en tjenestebolig i Tilsted lige uden for Thisted. 

Fakta

Hvad er et provsti?

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier. 

Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. 
I provstiet deler sognene bevilling og provst.

 

Folkekirken er inddelt i 107 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstierne omfatter i gennemsnit cirka 20 sogne. Der er dog meget stor forskel på antallet af sogne i provstierne. Nogle provstier består af 5-6 sogne i i byområder, imens der kan være flere end 40 sogne i enkelte provstier i landsdistrikterne.


I hvert provsti er der en provst. Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen. Han eller hun fører blandt andet tilsyn med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand, og med at præsternes arbejde hviler på det folkekirkelige grundlag.

Når en præst har ferie, orlov eller er syg, er det også provsten, der sørger for at en anden præst tager sig af opgaverne.

Provsten er ved siden af sin opgave som provst også sognepræst.

 

Provsten er i kraft af sit embede medlem af og forretningsfører for provstiudvalget, der består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

 

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.