2020
Nyheder

Ny ledelse i Folkekirkens Familiestøtte

Ole Elbæk er ny sekretariatsleder i Folkekirkens Familiestøtte og skal sammen med ny kommunikationsleder stå i spidsen for Familiestøttens arbejde for børnefamilier.

Ole Elbæk er ansat af bestyrelsen og skal sammen med nyansat kommunikationsleder Gunilla Nygaard Knudsen lede og udvikle Folkekirkens Familiestøtte. Foto: Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte arbejder for at skabe en god start på livet for børn ved at give en udstrakt hånd til forældrene med den hjælp, de har behov for. 

Det er den nye ledelses fornemmeste opgave, i et tæt samarbejde med de lokale koordinatorer, at skabe muligheder for, at flere familier i dag kan opleve en nærværende og relevant hjælp i hverdagen gennem kurser, sparring og forløb med fokus på hjælp til selvhjælp for børnefamilier. 

Leder med fokus på børnefamiliers vilkår

Ole Elbæk er 50 år, uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie og har de seneste 15 primært arbejde som Familie- og rådgivningschef i flere forskellige kommuner i Midtjylland. Her har han arbejdet med ledelse generelt, herunder bl.a. med implementering af forebyggende og specialiserede tiltag og indsatser inden for børne- og familieområdet. Ole Elbæks beskæftigelse som Familie- og rådgivningschef har ud over ledelse af bl.a. sundhedsplejen, PPR og familieområdet, herunder myndighedsområdet, også betydet, at han har haft en central placering på det kommunale børne- og ungeområdet generelt, herunder et tæt samarbejde med skole- og dagtilbudsområderne.

Ole Elbæk har endvidere arbejdet med evalueringer af socialpolitiske tiltag, frivillige projekter, brugerinddragelse og brugerorganisering for udsatte voksne.

- Forældrene er den vigtigste ressource og omdrejningspunktet for børnene. Det er en vigtig og nobel opgave at styrke forældre i deres egne ønsker for forandring i deres forældreskab og hverdag. Her formår Folkekirkens Familiestøtte at give forældrene en udstrakt hånd i en indsats fra frivillige forældrevenner. For mig kan civilsamfundet skabe en forandring i samfundet på en helt særlig måde, idet det besidder en kraft i det uformelle, nære og medmenneskelige. Det er med stor forventning, at jeg begynder som sekretariatsleder i Folkekirkens Familiestøtte, siger den nyansatte leder. 

LÆS OGSÅ: Stærkt samarbejde om fremtidens forældreskab

Tæt samarbejde mellem kirke, kommuner og civilsamfund

Folkekirkens Familiestøtte har også ansat Gunilla Nygaard Knudsen i en nyoprettet stilling som kommunikationsleder. Gunilla Nygaard Knudsen er 32 år, uddannet teolog og har arbejdet som præst. For Gunilla har børne- og ungearbejdet været en vigtig del af hendes studietid og arbejde, hvor hun har været minikonfirmand- og konfirmandunderviser. Gunilla har også engageret sig i frivilligverdenen som frivillig aktivitetsleder i besøgstjenesten i Røde Kors og samarbejdet mellem kirkernes besøgstjeneste.

Gunilla Nygaard Knudsen siger om sin nye opgave:

- Vi lever i en tid, hvor mange er bekymret for fremtiden og for, hvordan vores børn har det. Jeg tror, at mange forældre har store forventninger og gode intentioner til familielivet. Det er vigtigt at kunne opmuntre forældrene til at tage ansvar for de ønsker, de har og samtidig normalisere livets problemer og ens egne mangler og fejl. Jeg er begejstret for at få lov til at arbejde for en organisation som Folkekirkens Familiestøtte, der tilbyder en konkret hjælp til de udfordringer, hverdagslivet byder på.

Ole Elbæk overtager jobbet som sekretariatsleder efter tidligere leder Leif Sondrup, der gik på pension 1. januar 2020. Ole Elbæk vil ligeledes varetage ledelsen af koordinatorerne. En rolle han overtager efter den tidligere sous- og fagchef Lisbeth Andreassen Ryelund.

LÆS OGSÅ: Støtte til familier er en del af folkekirkens DNA

MERE OM: Folkekirkens Familiestøtte

 

  • Folkekirkens Familiestøtte startede i 2016 som et udviklingsprojekt.
  • I dag er Folkekirkens Familiestøtte etableret med repræsentantskab og bestyrelse og dækker flere stifter.
  • Ledelse og sekretariat er placeret i Folkekirkens Hus i Aalborg.
  • Folkekirkens Familiestøtte tilbyder kursusforløb til forældre og støtte, rådgivning og sparring via frivillige forældrevenner.
  • Samarbejdet mellem Folkekirkens Familiestøtte og bl.a. Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen) betyder bl.a., at alle kommunens pædagoger, sundhedsplejersker og trivselslærere kender og kan henvise til Familiestøtten.

 

Læs mere på Folkekirkens Familiestøttes hjemmeside