2020
Nyheder

Folkekirkens store valg står for døren

Det kommende menighedsrådsvalg bliver et historisk valg. Det er nemlig første gang, det sker med en ny valgform for menighedsrådsvalg.

Om kort tid skal ca. 12.000 frivillige vælges til landets knapt 1.700 menighedsråd – det sker nærmere bestemt tirsdag den 15. september.

Til sammenligning vælges der kun ca. 2.500 medlemmer til landets byråd, når der er kommunalvalg.

Valget afholdes som planlagt trods corona-pandemi og de deraf følgende restriktioner for kirkelivet, som med gradvise lempelser har været i kraft siden nedlukningen af landet den 11. marts.

Historisk valg
Det kommende menighedsrådsvalg bliver et historisk valg. Det er nemlig første gang, det sker med en ny valgform for menighedsrådsvalg, som Folketinget vedtog i 2018 efter et grundigt udvalgsarbejde.

Valgformen betyder, at medlemmerne til menighedsrådet vælges efter en åben debat mellem kandidaterne ved en skriftlig, hemmelig afstemning ved den offentlige valgforsamling den 15. september.

I de følgende fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at udløse et traditionelt afstemningsvalg ved at indlevere en eller flere kandidatlister med stillere.

Den nye valgform er tilpasset den virkelighed, som ved det seneste ordinære menighedsrådsvalg i 2016 gjorde sig gældende i knapt 97 procent af sognene: Nemlig at der sjældent er behov for at gennemføre et afstemningsvalg, som man kender det fra kommunal- og folketingsvalg.

Kirkeminister Joy Mogensen ser frem til at følge valget og glæder sig over det lokale engagement:

- Kirken i lokalsamfundet kan binde folk sammen på en anden måde end kommune og samfund i øvrigt, som ofte har en mere praktisk eller lovmæssig tilgang. Der kan kirkens engagerede frivillige i menighedsrådene noget ganske andet, og jeg kan kun opfordre til, at endnu flere engagerer sig i arbejdet, siger hun.

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard understreger, at menighedsrådenes arbejde er afgørende for folkekirken:

- De gode, frivillige kræfter sikrer ikke blot administrationen af kirkerne. De sikrer også, at kirken er og forbliver et lokalt samlingspunkt for lokalsamfundet. For unge som for gamle, for faste kirkegængere som for dem, der ikke kommer så ofte. Jeg opfordrer alle til at møde op til valgforsamlingen i deres lokale sogn den 15. september, siger Søren Abildgaard.