2020
Nyheder

Fællesbrev fra biskop Henning Toft Bro og biskop Henrik Stubkjær 

6/11: Biskop Henning Toft Bro og biskop Henrik Stubkjær har fredag sendt brev ud til alle menighedsråd, præster og provster i Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted kommuner. Læs brevet her.

Biskop Henning Toft Bro

Biskop Henrik Stubkjær

Som det er fremgået af medierne de seneste uger, politikeres pressemøder og Statsministerens pressemøde i går torsdag den 5. november iværksættes der nu en række lokale restriktioner i ovennævnte kommuner/provstier. 

Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng med den ulykkelige situation, der er opstået i kølvandet på smitten i mange af områdets minkfarme. 

Restriktionerne betyder, at alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder aftenskoler, daghøjskoler, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter. 

Indtil videre berører restriktionerne ikke folkekirken forstået på den måde, at vi fortsat kan afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, naturligvis med de restriktioner vi allerede kender og handler efter. Dog må der ikke arrangeres udendørsgudstjenester m.v. for mere end 10 deltagere, heller ikke selv om de foregår siddende. 

I folkekirken kan vi i princippet fortsat afholde arrangementer i sognegårde og kirkecentre efter de retningslinjer, vi allerede gør. Men i lyset af situationens alvor opfordrer vi som biskopper kraftigt til, at planlagte arrangementer af denne karakter aflyses eller udsættes indtil videre. 

Vi opfordrer desuden kraftigt til: 

  • At kirkelige arrangementer, som eventuelt gennemføres, sker med et begrænset antal deltagere og kun med de absolut nødvendige medarbejdere.
  • At overveje, om der skal ændres på større adventsgudstjenester, Santa Lucia gudstjenester m.v.
  • Med hensyn til arbejdspladser i de berørte provstier/kommuner opfordres der kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Denne opfordring videregiver vi hermed til jer.

Det kan give udfordringer for kirkefunktionærerne, da der også opfordres til, at man alene krydser kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det. Hvis kirkefunktionærer ikke kan møde på arbejde på grund af ovenstående, opfordrer vi til, at man i videst muligt omfang finder på måder, hvorpå man kan afløse hinanden. 

Situation er ganske alvorlig – med en dødelig virus som muterer på en måde, så den ikke kan rammes af de vacciner, der er ved at blive udviklet og testet. 

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at arbejde med på at smittespredningen forhindres, ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Men vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum, for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. 

Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation. Tak for jeres medarbejderskab på at vi kan være kirke også her under disse svære forhold. 

Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider der i frontlinjen. 

Tak, at I agerer som de myndighedspersoner, I også er og på den ene side sikre, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredningen.

Henning Toft Bro
Biskop 
Aalborg Stift

Henrik Stubkjær
Biskop
Viborg Stift

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din provst eller Stiftsadministrationen. Find kontaktinfo her