2020
Nyheder

Fællesbrev fra biskop Henning Toft Bro og biskop Henrik Stubkjær 

16/11: Konfirmationsforberedelsen genoptages som fysisk undervisning. Biskopperne afventer fortsat en udmelding vedr. spørgsmålet om de medarbejdere, som arbejder på kirkegården.

Biskop Henning Toft Bro

Biskop Henrik Stubkjær

Vedr. delvis genoplukning i 7 nordjyske kommuner

Kære alle

Fra og med mandag den 16. november lempes nogle af de restriktioner, som har været gældende i syv nordjyske kommuner siden nedlukningen i begyndelsen af november. 

Før opfordrede myndighederne til, at alle i de syv nordjyske kommuner opholdt sig inden for deres kommunegrænse. 

Nu åbnes der op for, at man godt må bevæge sig mellem kommunerne. Ligeledes genoptages den kollektive trafik for rejser på tværs af kommunegrænser. Desuden skal børnene i 5. – 8. klasse tilbage i skolen. 

På den baggrund genoptages derfor nu konfirmationsforberedelsen som fysisk undervisning. Der kan være en udfordring med blandede klasser, og hvis den fysiske undervisning ikke kan gennemføres på grund af blandede klasser, opfordres der til at fortsætte med fjernundervisning. 

Der kan opstå tvivlstilfælde med hensyn til de blandende klasser, og derfor bør sognepræsten tage kontakt til skolen for at se på mulighederne.

Vi afventer fortsat en udmelding vedr. spørgsmålet om de medarbejdere, som arbejder på kirkegården.

De bedste hilsner 

Henning Toft Bro
Biskop
Aalborg Stift

Henrik Stubkjær 
Biskop 
Viborg Stift