2020
Nyheder

Brev fra biskoppen 

Biskop Henning Toft Bro har sendt et brev til menighedsråd, præster og ansatte i folkekirken i Aalborg Stift.

Til menighedsråd, præster og ansatte i folkekirken i Aalborg Stift 

Da smitten med Covid-19 desværre er tiltagende flere steder i landet, er de hidtil gældende restriktioner i 69 kommuner, herunder Aalborg Kommune, udstrakt til at gælde hele landet. Restriktionerne gælder således for hele landet fra den 16. december kl. 16 til og med den 3. januar 2021. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, vi allerede kender – herunder også begravelser og bisættelser. Jeg minder jer om at være yderst opmærksomme på at overholde retningslinjerne, herunder arealkrav, mundbind, afstand, udluftning og hygiejne. Samtidig skal kirkens aktiviteter også ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker.

Derfor opfordrer jeg til, at alle følger regeringens opfordring til at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver. 

Hele kulturområdet bliver altså lukket ned i hele landet. Jeg opfordrer derfor kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. 

Konfirmationsforberedelse skal foregå virtuelt eller aflyses. Vær endvidere opmærksom på at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner ifølge de nye tiltag anbefales ikke at deltage i julegudstjenester- eller afslutninger. 

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at medvirke til at undgå smittespredning ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. 

Vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. Eller for at tale med en præst. Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation. 

Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke - også her under disse svære forhold. Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider i frontlinjen. 

Tak, fordi I agerer, som de myndighedspersoner I også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredning.

Med venlig hilsen

Biskop
Henning Toft Bro