2019
Rapporter

Stærkt samarbejde om fremtidens forældreskab

Alle daginstitutioner i Aalborg Kommune indgår nu i et samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte. Rådmand Mai-Britt Iversen ser positivt på, at kirken hjælper med at forebygge problemer, før de bliver en myndighedsopgave for kommunen.

Fuldt hus til foredrag i Folkekirkens Hus arrangeret af Folkekirkens Familiestøtte og Familie- og Skoleforvaltningerne i Aalborg Kommune. Foto: Folkekirkens Familiestøtte

Af Lene Høg

Forleden holdt psykolog Ulla Dyrløv foredrag i Folkekirkens Hus under overskriften "Bliv en sikker pilot for dit barn". Salen var fuld af interesserede forældre, der tog imod råd om det gode forældreskab, hvor den voksne tager ansvar og sætter rammer for barnet på en respektfuld måde. 

Bag foredraget stod Folkekirkens Familiestøtte og Familie- og Skoleforvaltningerne i Aalborg Kommune. Kirke og kommune har nemlig et fælles interesseområde, når det gælder tackling af hverdagens problemer i børnefamilier. Rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mai-Britt Iversen siger om arrangementet i Folkekirkens Hus:

- Det var en fantastisk aften. Vi kunne nærmest ikke komme hjem, fordi folk blev ved med at stille spørgsmål. Det viser for mig, at det er et væsentligt emne, vi har fat i. 

Engagerede, men usikre forældre

Rådmand Mai-Britt Iversen fortæller, at hun oplever, at familier på tværs af social status i dag har brug for en hjælpende hånd i familielivet:

- Jeg oplever, at unge familier i dag har store udfordringer. De udsatte familier er meget socialt isolerede, og dem med karriere bruger måske tid på andre ting som bl.a. sociale medier. Generelt er forældre i dag dybt engagerede i deres børn og vil dem gerne, men mange er usikre på forældrerollen i den her foranderlige verden. Vi vil gerne give dem både inspiration og netværk, siger Mai-Britt Iversen og peger på, at kommunen sammen med Folkekirkens Familiestøtte kan sætte fokus på de gode værdier og give nogle let omsættelige råd om forældreskab, der opkvalificerer familierne:

- Man siger, at det kræver en landsby at opdrage et barn. Her kan vi byde ind i fællesskab, og jeg er så begejstret for det arbejde, Folkekirkens Familiestøtte har startet op.

Et solidt samarbejde på tværs

Leif Sondrup, leder af Folkekirkens Familiestøtte, hilser også samarbejdet med kommunen varmt velkommen. Folkekirkens Familiestøttes tilbud retter sig mod den enkelte familie, og her er det helt essentielt, at kommunens medarbejdere – fra lærere og pædagoger til sundhedsplejen – kender og henviser forældre til Familiestøttens tilbud. Leif Sondrup forklarer:

- Alle daginstitutioner i Aalborg Kommune indgår nu i et samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder virkelig meget for vores arbejde, for det sender et signal til kommunens medarbejdere om, at der er opbakning til samarbejdet med kirken, både politisk og administrativt. 

Stigende fokus på skærmvaner 

Familiestøttens tilbud omfatter bl.a. kursusforløb for forældre, der er blevet skilt, kursus for forældre, der vil pleje parforholdet, samtaleforløb for gravide og kursusrækker om sunde skærmvaner. 

- Vi ved fra en større europæisk forskningsundersøgelse, at danske børn er blandt dem, der bruger mest tid hver dag foran en skærm og mindst tid sammen med venner. Det påvirker helt uundgåeligt både deres sundhed og deres evne til at skabe relationer til andre mennesker. Det skal vi oplyse forældre mere om, bl.a. ved at få dem til at reflektere over egne vaner og øge deres opmærksomhed på sig selv som afgørende rollemodeller for deres børn, forklarer Leif Sondrup.

Læs også: Nyt kursus i digitale skærmvaner

Hjælp til skilsmissekonflikter

- Skilsmisser er også et helt særligt, prioriteret område for os, siger Leif Sondrup og uddyber:

- Her kan det være nyttigt med et samarbejde mellem daginstitutionen og skolen, der har fat i børnene, og os i Folkekirkens Familiestøtte, der kan støtte og vejlede forældrene via kursusforløb eller i hjemmet.

Rådmand Mai-Britt Iversen fremhæver også skilsmisser som en af de helt centrale udfordringer for nutidens familier:

- Der er så mange ”helt almindelige forældre”, der af forskellige grunde skilles i dag. Her er det vigtigt, at børnene ikke kommer i en krigszone mellem mor og far. Forældrene må sørge for ikke at konfliktoptrappe og huske, at de jo har valgt at få børn med deres partner, uanset hvordan forholdet så gik. Her ser jeg også en stor fordel i samarbejdet med Folkekirkens Familiestøtte. Det diakonale arbejde, som kirken udfører, er en vigtig opbakning til kommunens indsats på området.

Læs også: Folkekirken hjælper fraskilte med at være forældre

Tradition for stor social indsats

Leif Sondrup understreger, at samarbejdet mellem kirke og kommune bygger på en århundredelang tradition for, at kirken udfører opgaver på socialområdet og, indtil Folkeskoleloven kom, også på skoleområdet: 

- Med Folkekirkens Familiestøtte vil vi understrege, at kirken er en del af civil- og lokalsamfundet. I perioder har det offentlige – bl.a. med indførelsen af bistandsloven i 70’erne – taget mere over på det sociale område. Men politisk har der naturligvis ikke været truffet beslutning om, at kirken og den offentlige, sociale indsats ikke kunne gå i samspil. Provstierne og sognene vil med Folkekirkens Familiestøtte gerne vise, at kirken er til stede, hvor behovet er – både i ord og i handling. 

Fakta

Folkekirkens Familiestøtte

· Folkekirkens Familiestøtte startede i 2016 som et udviklingsprojekt.

· I dag er Folkekirkens Familiestøtte etableret med repræsentantskab og bestyrelse og dækker tre stifter og 16 provstier.

· Ledelse og sekretariat er placeret i Folkekirkens Hus i Aalborg.

· Folkekirkens Familiestøtte tilbyder kursusforløb til forældre og støtte, rådgivning og sparring via frivillige forældrevenner.

· Samarbejdet mellem Folkekirkens Familiestøtte og Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen) betyder bl.a., at alle kommunens pædagoger, sundhedsplejersker og trivselslærere kender og kan henvise til Familiestøtten.

· Folkekirkens Familiestøtte samarbejder med kommunerne i alle provstier.

Se mere på Folkekirkens Familiestøttes hjemmeside