2019
Nyheder

Skole og kirke slår ring om udsatte børn

Nørre Tranders kirke samarbejder med lokal folkeskole om børneomsorgsgruppen Åberg. Her får børn med forskellige udfordringer derhjemme mulighed for at mødes i et fortroligt rum, hvor der ikke føres rapport.

Omsorgsgruppen Åberg er for børn i indskolingsalderen, som har det svært derhjemme. Arkivfoto.

Af Andreas Lindbjerg Nielsen

Nørre Tranders lå engang for sig selv i landskabet, men er efterhånden smeltet sammen med resten af Aalborg i øst. På landsbyens, eller bydelens, højeste punkt ligger Nørre Tranders Kirke og to kilometer nordøst herfra ligger Mellervangskolen.

Kirken og skolen har indgået et samarbejde om Omsorgsgruppen Åberg. Den er for børn, som lever under udfordrende vilkår derhjemme. For eksempel med en psykisk syg mor, en far, der er i fængsel eller forældre, der i det hele taget ikke kan enes.

Mere fleksibelt end det offentlige

Børnene i Åberggruppen går typisk i indskolingen, altså 1.-3. klassetrin. Enkelte går i 4. og 5. klasse. Det kommer sig ikke så nøje, siger kirke- og kulturmedarbejder i Nørre Tranders Kirke, Helle Krogsbøll. I det hele taget er fleksibiliteten en stor del af styrken ved gruppen:

- Der skal selvfølgelig være nogle faste rammer for børnene. Men organisatorisk er vi meget fleksible. Vi har eksempelvis løbende optag, så vi kan give støtte, så snart behovet er der.

Ifølge Helle Krogsbøll er det sociale arbejde i kommunalt regi ofte lidt langsommere. Det skal igennem flere instanser, og der skal typisk henvises og føres tilsyn.

- Det skal der ikke hos os, og det tror jeg både giver en større frihed for os og en øget fortrolighed i gruppen, siger hun.

Børnene føler sig specielle

Åberggruppen startede oprindeligt som et pilotprojekt, men har nu kørt i mere end halvandet år med cirka 6-10 børn i gruppen ad gangen.

Susan Overgaard er pædagog på Mellervangskolen, og det er gennem hende og hendes netværk af lærere i indskolingen, at man bliver opmærksom på børn, der mistrives. Grupperne bliver så vidt muligt sat sammen, så der parvist er børn, som oplever den samme type problemer derhjemme.

- Når de hører andre børns tanker og fortællinger, får de mulighed for at opdage, at deres egne reaktioner på deres udfordringer er helt normale. Det kan hjælpe dem til ikke at føle sig så fremmedgjorte i forhold til kammeraterne i skolen, siger Susan Overgaard.

Hun oplever, at børnene føler sig både specielle og lyttet til, når de kommer i Åberggruppen.

- To dage før de skal afsted, kommer de og siger til mig, at de glæder sig. Og efterfølgende tror jeg også, der er en tryghed i, at de altid kan komme til mig på skolen, hvis der er noget, der er svært.

Det er sjældent, at børn selv rækker ud efter hjælp. Slet ikke børn mellem syv og ti år. Når de tilbydes hjælp og støtte af det offentlige, er det ofte først, når der har været en specifik hændelse, eksempelvis et dødsfald i familien. Men Åberggruppen er ikke en decideret sorggruppe, men en omsorgsgruppe, understreger Susan Overgaard.

- Det er ikke kun sorg, når man har mistet. Det kan også være rigtig mange andre ting.

LÆS MERE: Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Diakonien vinder frem

I de senere år er der sket et tøbrud i forhold til samarbejder på tværs af kirker, offentlige institutioner og organisationer. Det diakonale arbejde - eller kirkens sociale arbejde og omsorgstjeneste - bliver igen prioriteret højt i de lokale kirker, efter at det i mange år er blevet skubbet delvist videre til landsdækkende kirkelige organisationer som Blå Kors og Kirkens Korshær.

Ifølge forstander ved Diakonhøjskolen i Aarhus, Jens Maibom Pedersen, skyldes udviklingen, at der er mindre modstand mod diakoni både internt i folkekirken og i forhold til samarbejdspartnere.

- Kirken er ikke så bange for kommunen og kommunen er ikke så bange for kirken længere. Og det er godt. Jo mere man kan samarbejde, jo mere kvalitet kommer der i tilbuddene.

LÆS MERE: Diakoni er igen kommet på dagsordenen

Ikke forkyndelse

Ifølge Helle Krogsbøll er en del af forklaringen også, at de i det kommunale system skulle finde ud af, at kirken ikke var missionerende.

- De skulle finde ud af, at vi ikke arbejder forkyndende, men med udgangspunkt i det pædagogiske. Det tror jeg har gjort en stor forskel.

Susan Overgaard fra Mellervangskolen er enig.

- Det giver utrolig god mening at arbejde med kirken på det her område. Vi brænder begge to for at lave socialt arbejde for børn, der har det svært, så hvorfor ikke samarbejde om det?

Læs også: Støtte til familier er en del af folkekirkens dna

DIAKONI - Kirkens omsorgstjeneste

 

  • Diakoni er omsorg for medmennesket, kirkens sociale arbejde.
  • Ordet diakoni kommer af det græske diakonia, som betyder tjeneste.
  • Diakoni optræder i det Ny Testamente om de første kristne menigheders fællesskab.
  • I Danmark arbejder frie folkekirkelige organisationer og lokale kirker med diakoni.
  • Læs mere om diakoni i folkekirken her
  • Flere lokale kirker samarbejder med kommunen om støtte til socialt udsatte. Læs om det her.
  • Aalborg stift satte i 2018 spot på kirkens diakoni med kampagnen Der er bud efter dig. Læs mere her.