2019
Nyheder

Plads til sorg i kirken

Allehelgen handler om at skabe rum og plads til sorgen over tabet af vores kære. Kirken skaber fællesskaber uden forventninger, hvor man kan bearbejde sorgen.

Fakta

Allehelgen falder altid første søndag i november.

Af Kirstine Hother Rahmberg

 

Allehelgen stammer fra middelalderen, hvor man mindedes dem, der døde for deres tros skyld; altså helgene og martyrerne. 

I dag handler Allehelgen om at minde alle vores døde. Alle dem vi har mistet og savner i vores dagligdag. 

Allehelgen skaber et rum til sorgen

Ritualerne varierer fra kirke til kirke, men indeholder ofte navneoplæsning, lystænding, stilhed, sang og musik. Rummet og stemningen giver plads til mindet om den afdøde og tager folk tilbage. 

 

"Kære pårørende. Vi skriver til dig, fordi du har mistet en pårørende, en slægtning eller ven i det år, der er gået siden sidste allehelgen."

 

Sådan kan ordlyden være i en af de mange særlige indbydelse, som kirken sender ud til pårørende i måneden op til Allehelgen. Den særlige Allehelgen-gudstjenester giver de sørgende mulighed for at sørge uden forventningen om, at man skal komme videre. 

 

LÆS OGSÅ: Allehelgen: Vi mindes på sociale medier i kirken

Til Allehelgen tænder vi lys for dem, der ikke er her mere. Arkivfoto.

Kirken er med til at aftabuisere sorg og død

I dag bugner kirkekalenderen med Allehelgens-gudstjenester, men for bare 15-20 år siden var Allehelgen knap så populær. Kirketællingerne viser, at der i gennemsnit er dobbelt så mange deltagere til allehelgensgudstjenester. 

"Vi er i fuld gang med at aftabuisere sorg og død i samfundet og sætte det ind i en tydeligere ramme for de sørgende. Når folkekirken i stigende grad højtideligholder et ritual, så er det med til at sætte det mere på dagsordenen." fortæller Mai-Britt Guldin, psykolog og sorgforsker, til folkekirken.dk.

At have mulighed for indgå i et fællesskab er fra sorgforskningens perspektiv et vigtigt parameter for at skabe plads til sorgen:

"Det kan være hjælpsomt at være i et skæbnefællesskab, hvor man erfarer, at der er andre, der lider. Uden at der bliver sagt så meget, så giver det en lindrende følelse af, at man ikke er helt så alene", uddyber Mai-Britt Guldin til folkekirken.

LÆS OGSÅ: Kirke fejrer Allehelgen ... og halloween

Sorggrupper som rum til at dele sorg

Allehelgens-ritualerne hjælper med at skabe rammer om sorgen og med at aftabuisere sorgen. Foruden den særlige Allehelgen-gudstjeneste er der mange forskellige sorggrupper i folkekirken, hvor der muligt at møde andre og hvor der er frirum til at bearbejde sorgen året rundt. 

LÆS OGSÅ: 5 råd til at tackle dødsfald

Har du mistet en, du holder af og har behov for at tale med andre omkring sorgen? Så tag et kig på sorggruppeoversigten herunder og find en relevant sorggruppe tæt på dig. 

MERE OM: Sorggrupper

Læs mere om arbejdet med sorggrupper i Aalborg Stift her