2019
Nyheder

Nyt magasin om kontrol

Vi lever i en verden præget af kontrol. Samfundskontrol og selvkontrol. Men hvad med alt det, vi ikke selv er herre over? 2019-udgaven af Folk & Kirke er dykket ned i emnet 'Kontrol'. 

Det nye magasin er gratis og kan også læses online. Klik på pilen for at bladre i magasinet. Magasinets klumme er forfattet af domprovst i Aalborg Stift, Niels Christian Kobbelgaard. 

Kontrol, kontrol og mere kontrol

Vi lever i høj grad i et kontrolsamfund. Ønsket om kontrol møder os alle steder. 

På jobbet, hvor vi skal være mere og mere effektive, og hvor rapporteringsmekanismer skal sikre, at alt hele tiden er under kontrol.

Blandt unge, hvor udsende, vægt og karakterer tæller højt og kræver selvkontrol hver dag. 

Vi er i konkurrence med os selv og de andre. Og kun de som vinder konkurrencen, får (ret til) det gode liv.

Men det bliver et hårdt liv i et koldt samfund, hvis vores identitet alene hænges op på det vi præsterer. Derfor ser vi væksten af nye “folkesygdomme” som ensomhed, stress og depression stige med rasende fart. 

Kan Gud kortslutte kontrollen?

2019-udgaven af magasinet Folk & Kirke sætter spot på begrebet kontrol. Magasinet lægger op til en debat om, hvad kontrolsamfundet gør ved os.

Hvad gør det ved os som mennesker og som samfund, når tilliden, kærligheden, fællesskabet, skal passes ind i et kontrolregime?

Hvad stiller vi op med det, vi ikke har kontrol over? 

Hvor bliver der plads til den uøkonomiske omsorg for det hjælpeløse menneske? Hvor bliver der plads til en Gud, der kortslutter kontrollen gennem nåde og barmhjertighed?

Læs om videokontrol i fodbold, perfekthedskultur, kærlighed og døden. Om kontroltab, køn og højdeskræk. Om telefoner og lukkede grænser. Og om, hvorvidt vi kan bruge kirken, når det handler om at give slip på den - ind imellem forbandede - kontrol. 

Til kaffen og til undervisningen

Papirudgaven af magasinet Folk & Kirke finder du på caféer, restauranter og uddannelsesinstitutioner. Ud over interessant læsning til cafékaffen, vil magasinet også finde anvendelse i undervisningen indenfor religion, samfund og filosofi. Materialet kan ses i lige forlængelse af de fire dannelseskonferencer, som folkekirkens biskopper har afviklet i samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Find mere info om magasinet og tilknyttede artikler på hjemmesiden fkmagasin