2019
Nyheder

Ny rapport sætter spot på kirken i sommerlandet

Sommerkonfirmationer for turister, boom i bryllupper ved sommerhuset og kirker med ekstra dåbsdage i sommersæsonen. Den 16. april udkom længe ventet rapport, der kaster nyt lys over kirkens rolle i sommerområderne.

Biskop Henning Toft Bro (Aalborg Stift), biskop Henrik Stubkjær (Viborg Stift) og biskop Elof Westergaard (Ribe Stift) hilser den nye rapport velkommen. Foto: Henrik Vinther Krog

Flagene blafrer lystigt i den livlige blæst, der smyger sig om fyrtårnet i Bovbjerg ved Lemvig. Her har Aalborg, Viborg og Ribe Stift inviteret til fest. Anledningen er udgivelsen af den længe ventede rapport Kirken i sommerlandet

- Vore tre stifter herover vestpå har en stor udfordring med masser af mennesker i sommerlandet, og der vil vi gerne ud og være kirke på en anden og anderledes måde, end vi har været hidtil, fortæller biskop Henning Toft Bro om baggrunden for rapporten. 

Bliv døbt, gift eller begravet ved sommerhuset

Den nye rapport har til formål at undersøge, hvordan kirken har det i sommerlandet - og den har det rigtig godt.

Udover at kirkerne i sommerområderne er velbesøgte sightseeing-steder, viser rapporten, at for mange sommergæster kan sommerkirken have en større betydning end ens egen sognekirke. 

Rapporten viser blandt andet eksempler på sommergæster, som vælger at blive viet eller få barnet døbt i deres ”sommerhuskirke" i stedet for i den kirke, de er tilknyttet på deres hjemmeadresse. 

- Sommerhuset er et betydningsfuldt sted og betegnes af mange som deres andet hjem. For nogen smitter det også af på kirken. Den kommer til at være lige så vigtig - eller endda vigtigere - for dem end den kirke, der er derhjemme, fortæller antropolog Marianne Houmøller-Jørgensen, der i arbejdet med rapporten har rejst sommerlandet rundt og snakket med sommergæster og ansatte ved kirken. 

Antropolog Marianne Houmøller-Jørgensen fremlægger højdepunkter fra rapporten. Foto: Henrik Vinther Krog

Inspirationskatalog giver ekstra løft

Baggrunden for den nye rapport er blandt andet stigningen i sommerhusudlejninger og antallet af turister i kystområderne. 

Til rapporten er tilknyttet et inspirationskatalog, alle kirker frit kan anvende i arbejdet med kirkens udvikling. 

Ifølge biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, har der været et stigende behov for at kigge nærmere på, hvordan de enkelte kirker kan åbne endnu mere op for de mange sommergæster. 

- Vi er først i det senere år blevet opmærksom på, at der skal et ekstra løft til for at dem, der kommer ud i sommerlandet også føler, at de kan være en del af et kirkeligt fællesskab i sommerlandet, siger biskop Henning Toft Bro og peger på, at rapporten og det tilhørende inspirationskatalog er et vigtigt bidrag til netop dette. 

Hune Kirke er blandt de nordjyske kirker, rapporten undersøger. Foto: Niels Clemmensen

'Vi får hele verden ind i sognet'

Det er ikke kun dem, der besøger kirken i sommerlandet, der får noget særligt ud af kirken. Også dem, der arbejder i kirken, får en ekstra oplevelse i mødet med de mange sommergæster.

- Der var en, der sagde, at vi får hele verden ind her i mit sogn, fortæller Marianne Houmøller-Jørgensen om en af de mange kirkefolk, hun har interviewet i forbindelsen med udarbejdelsen af den nye rapport. 

Antropologen peger på flere overraskelser i arbejdet med Kirken i sommerlandet. F.eks. stødte hun på eksempler sommerlandspræsterne, der holder konfirmation for sommergæster, der ellers er bosat i udlandet, men har valgt at få deres børn konfirmeret i "sommerhuskirken". 

Rapporten Kirken i sommerlandet blev udgivet 16. april 2019. 

Mere om

Kirken i sommerlandet

Rapporten er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Udover selve rapporten, har FUV udarbejdet et inspirationskatalog til de, der arbejder i og med kirken i sommerlandet.  

 

Læs mere her og find hele rapporten her og det tilhørende inspirationskatalog her